Ahogy említettem ez a nap is eljött. Hiszen olyan nincs, hogy egy nap nem jön el, maximum az fordulhat elő, hogy valaki nem hajlandó szembe nézni a dolgokkal és önbeigazolásokat keresve egyre boldogtalanabbá válik.

Ez lesz most is a helyzet. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Habár tény, hogy lesz akinek eléggé elsöprő változás fog kijutni, de ők ezen hatásokat már régen érzik, hiszen jönnek folyamatosan a konfliktusok. Vagy ugye a kapuk fognak nyílni, ha eddig tudatosan építetted formáltad a személyiségedet.

De a lényeg ha nem tetted, akkor még mindig szembe nézhetsz és megértheted, hogy miért történik olyan sok rossz az életedben.

Ehhez viszont az kell, hogy hazugságok nélkül meglásd, hol kell fejlődnöd. Hol kell felvállalnod a felelősséget, elengedni az önérzetességet és érzelmi frusztrációkat és persze hol kell kilépned a komfortzónádból.

A nehézség ebben a történetben, és állásban, hogy most mindent egyszerre kell teljesíteni, nem lehet maszatolni és lustának lenni, vagy “önámítani”, esetleg másra hárítani a felelősséget, vagy a problémát.

Mert hát a Plútó megköveteli a mélységet, a Szaturnusz az alaposságot és a stabilitást az Uránusz a változást, megújítást, Jupiter pedig felnagyít mindent a rosszat és a jót is, a Leszálló holdcsomópont pedig azért felel, hogy meglásd honnan jöttél, és hogy mutassa az irányt merre kéne haladnod és ugye stb, ami még aktivizálódik a személyi sorsodban, mert nehogy azt hidd már, hogy ennyivel megúszhatod 🙂

Tehát mire számíts

Fontos, hogy nagyjából be tudd azonosítani a képletedet, fontos azt is elmondanom, hogy amit leírok az még mindig nem a teljes kép, hanem irányvonal. A teljes kép a tudatossági szintedtől és a felvállalt sorsfeladat tudatában lesz teljes.

Az értelmezésnél, fontos az, hogy hol helyezkedik el a születéskori bolygó, hiszen ott rángatja a szálakat (radix), de a probléma onnan érkezik, ahol most van a bolygó (tranzit). (Ez nagyon szakmaiatlan volt, de a cél, hogy aki nem foglalkozik asztrológiával az is el tudja helyezni a dolgokat) Azaz nézd meg, a tranzitot. Ha a születési képletedre állítod fel, akkor azt fogja megmutatni, hogy honnan érkeznek a problémák és hogy hol kell kialakítanod a változtatást. A (házhelyzetet lejjebb megtalálod, ezt te magad is érezheted)  hatása pedig arra kényszerít, hogy felelősséget vállalj, stabil megoldást találj, rendszerbe szedd, strukturáld, szabályokat kövess, hosszútávon építs, kitartást tanulj, türelmet tanulj, és tiszta gondolkodást azon a területen amit a házhelyzet mutat.

Mind ezt úgy, hogy a benned keletkező félelmet, frusztrációt és újítási törekvéseket a helyére rakod.

Tehát akinek:

Plútó

Egyszerűen az érzelmi frusztrációért felel, amitől agyhalált kapsz és ami olyan elviselhetetlen érzelmi dührohamokat okoz a lelkedben, amitől úgy szabadulsz, hogy kitörsz. Ha kitörésed van, az azt jelenti nem tudod kezelni és elengedni azokat az érzelmi tüskéket, amiket el kéne engedned. Ha megtanulod az érzelmi bent ragadást elengedni, nem lesz kitörés, konfliktus, rombolás. A cél pedig ez nagy vonalakban. Mert ha megtörténik az átformálás onnantól kezdve a törekvés megvalósul, csak egy teljesen más formában, amire nem is gondoltál volna.

Oroszlán Plútója van: mélyreható változások abban, ahogyan az ember megérti önmagát és az önkibontakoztatás lehetőségeiben. A tehetetlenséget és a tehetetlenség érzetét így az “én” kibontakoztatása jelzi. Ha túlzottan harcol azért, hogy megértsék, elismerjék, mert úgy érzi, hogy támadták őt. MEGOLDÁS UTÁN: megismeri magát és képes lesz az önkibontakozásra

Szűz Plútója van: a munkafeltételek mélyreható és radikális változása az egészség felől megközelítve, valamint az ökológiai problémák felől megközelítve. A tehetetlenséget és a tehetetlenség érzetét így a társadalomba való beilleszkedés és integráció szükségessége fogja jelezni. Tehát ha az egyén “ugrik” és hatalmi játszmákba bonyolodik a klímaváltozás ügyében, a társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatban és az egészségügyi helyzetekkel kapcsolatban. MEGOLDÁS UTÁN: megtalálja a helyét és eléri az egészséget vagy a fenntarthatóságot ökológiailag.

Mérleg Plútója van: mélyreható változások az addigi kapcsolatformákban és társas kapcsolódásokban, a kompromisszumos helyzetekben valamint a harmonia területén. A tehetetlenséget és a tehetetlenség érzetét így a hagyományos házassági forma által és a párkapcsolat más formái által fogja megélni, illetve bármilyen más társas kapcsolódáson keresztül. MEGOLDÁS UTÁN: olyan társas kapcsolatokat tud kiépíteni amelyek kompromisszumra és a kölcsönösségen alapulnak.

Skorpió Plútója van: minden betemetett, elveszettnek hitt és elrejtett dolog napfényre kerül. A titkos okkult tudományok, a meghaladott rituálék, és az eredeti gyógyító energiák megtapasztalása és újraértékelése. A tehetetlenséget és a tehetetlenség érzetét így a külső és belső hatalmi törekvések fogják jelezni. MEGOLDÁS UTÁN: megtalálja a legbensőbb lelki erejét

Szaturnusz

Ha leegyszerűsítem, akkor ő a félelem, minden mértékben. Ez az az erő ami visszahúz téged, de ha képessé válsz arra, hogy a félelmet megtanuld irányítani, akkor a továbbiakban nem egy báb leszel, hanem felelősségteljes és bátor 🙂

Ide csak egy gondolatot szúrnék be. Aki fél azt irányítják és gyermeki minőségben marad, aki hajlandó felelősséget vállalni a félelmeiért felnőtté válik. Nem véletlen van mindenki életében 28-30 éves korban egy próbatétel, egy lecke, amellyel egy fontos képesség birtokába kerül, mégpedig hogy az élete az övé lesz, és nem más életét fogja élni.

Vízöntő Szaturnusz: fél az egyedülléttől az elhagyatottságtól az alávetettségtől. Kényszerei a beteges önfejűség és állandó csökönyös ragaszkodása, képes őrültségeket tenni csak hogy különleges legyen. MEGOLDÁS: Függetlensége és egyéni mivolta érett és ellazult megélése.

Halak Szaturnusz: fél, hogy elvész a káoszban a mindenségben és a megmagyarázhatatlan dolgokban, fél a függőségektől és a tehetetlenségektől. Kényszere az önfeláldozás minden áron, mély bűntudat vagy szenvedés. MEGOLDÁS: feltétel nélküli szeretet kialakítása, empátia kialakítása és a megbocsájtás megélése.

Kos Szaturnusz: félelem a tehetetlenségtől, vereségtől. Kényszere a cselekvés minden áron, az önmegvalósítás mindenáron, és sokszor kegyetlen és és erőszakos. MEGOLDÁS: Egészséges önérvényesítés, a belső erő felelősségteljes felhasználása, cselekvés ésszel.

Bika Szaturnusz: fél a biztonság elvesztésétől az összeomlástól, a nélkülözéstől és minden fizikális veszteségtől. Kényszere a biztonságra törekvés és az élvezet minden áron. MEGOLDÁS: az elégedett szerénység, egészséges realitástudat, mérsékelt biztonsági törekvések, kiegyensúlyozott élvezetek és a tiszta önértékelés.

Ikrek Szaturnusz: fél a szellemi szabadságának elvesztésétől, attól hogy nehéz felfogásúnak lassúnak fogják megítélni vagy hogy buta és fel fog sülni a tudásával. Kényszere a cinikus gondolkodás, ellentmondásokba bonyolódik bele és ellentétekbe. Mindent jobban tud és mindenben kételkedik. MEGOLDÁS: koncentrált, komoly, következetes kommunikáció, készség, hogy megértse az éremnek két oldala van. ÉS hagyjon szóhoz jutni másokat is.

Rák Szaturnusz: fél a mély érzelmektől, az érzelmi biztonság kialakításától a családi köteléktől és a kötődésektől. Kényszere a szentimentális érzelmi magamutogatása, az igazi mély érzelmek helyett. Kiszolgáltatottnak érzi magát a negatív érzelmekkel szemben. Kényszerből alapít családot. MEGOLDÁS: Érzelmei megélése és azok felvállalása, egészséges érzelmek érzelmi elnyomás nélkül. Érzelmi függőségektől való félelem leküzdése.

Oroszlán Szaturnusz: fél, hogy nem veszik figyelembe és hogy nem értékelik, de fél attól is hogy középpontba kerül a jelentéktelenségtől is fél. Kényszere, hogy mindenáron nagyvonalú és nagyszerű akar lenni, hogy tökéletes és a törekvései nagyszerűek. A rögeszméje hogy minden napot izgalmasnak és nagyszerűnek kell találnia. MEGOLDÁS: méltóságteljes szerénység, alázatos hozzáállás, érett öntudatosság egészséges önkritika. A személyes egyszeriségének szabad kifejezése.

Szűz Szaturnusz: fél a betegségektől a szétszórtságtól az alkalmazkodástól a szolgálattól és attól, hogy haszontalan. Kényszere a tökéletességre való törekvése, a túlzott takarítás a túlzott zsörtölődés, a fanatikus egészség kényszer és a túlzott szerénység. MEGOLDÁS: Szociális kötelességtudat, azaz hogy másokért kell tennie. Értelmes, rendezett egészségi törekvések. Értelmes rendszeretet.

Mérleg Szaturnusz: fél, hogy kapcsolódnia kell másokkal, hogy tekintettel kell lennie másokra és hogy függővé válhat másoktól. Kényszere hogy egy párkapcsolatba kényszeríti magát, vagy nagyon sok társadalmi kötelezettséget vállal magára. MEGOLDÁS: Komolyság és érettség a párkapcsolatokban. Felelősségvállalás a párkapcsolatért és egészséges elköteleződés. Tiszta ítélőképesség és fejlett igazságérzet.

Skorpió Szaturnusz: fél a romboló erőtől, az érzelmi kötöttségektől, a szexuális odaadástól, a szenvedély és a saját érzelmei megélésétől. Kényszere hogy ellenállhatatlanul vonzza minden ami mély, tiltott, sötét. Elkeseredett hatalmi törekvései vannak. Szexuális gyűjtőszenvedéllyel rendelkezhet. Az okkult tudományok megszállottja vagy éppen a szexualitás megszállottjává válhat. MEGOLDÁS: A hatalom érett, felelősségteljes kezelése. A függőségi és kiszolgáltatottsági fantáziák legyőzése. Az érzelmek kivárása, kiteljesedése. Szexualitás egészséges megélése.

Nyilas Szaturnusz: fél, hogy a hite nem elég, hogy megbukik a hit kérdésekben a reménytelenségben vagy az élet abszurditásában. Fél, hogy műveletlen marad, és a távoli utazásokat is elkerüli, ahogy a más kultúrák megismerését is. Kényszere a kemény, merev, dogmatikus hit vagy megkeseredett ateizmus. Prűd szigor, az erkölcs apostola. A túlszervezett utazások. MEGOLDÁS: Tolerancia, a bölcs megismerése a dolgoknak, amelyek alaposak. A dolgok értelmének megtalálása. Kiterjedt és eleven belső és külső utazások.

Bak Szaturnusz: fél a kötelezettségektől és felelősségvállalástól. Retteg ha ellenőrzik vagy korlátozzák, elnyomják. Fél esküt tenni. Kényszere, hogy karrierjét építi megkeseredetten. Iszonyatosan merev és kegyetlenül szigorú önmagával és másokkal szemben. MEGOLDÁS: Egészséges önfegyelem és felelősségvállalás, ne az összes terhet rója magára. Hosszútávra irányuló stabil célkitűzések és megvalósítási rendszerek. Józan tisztaság és a realitáshoz hű társadalmi rendszer kialakítása és az ahhoz való jó viszonya.

 

 

URÁNUSZ

Az Uránusz leegyszerűsítve a komfortzónából való kilépést mutatja az újítást a forradalmat. És ha sikerül megtalálni, kilépni a komfortzónából, akkor egy jóval tágabb világ fog megmutatkozni.

Oroszlán Uránusz: Problémája, hogy a saját szerencséjét mások kárára bontakoztatja ki, azaz az újító önmegvalósítási törekvései és az általa okozott rombolás más kárára történik. MEGOLDÁS: Ki kell lépnie a megszokott önmegvalósító törekvéseiből. Amiért küzdeni tud az a szabad személyiség kibontakoztatása, az egyéni boldogság kialakítása önerőből.

Szűz Uránusz:  A probléma, hogy úgy érzi felülemelkedett a hétköznapok szükségletein, nem képes alkalmazkodni. MEGOLDÁS: Ki kell lépnie a megszokott szolgálatból, a megszokott egészségből és a megszokott hétköznapokból Amiért küzdeni tud: A tudomány és a tanítások szabadsága, a nevelés szabadsága, az egészséges élet szabadsága a rend szabadsága.

Mérleg Uránusz: A problémája, hogy képtelen kötelékeket kialakítani, képtelen a kompromisszumra és a mérlegelésre. MEGOLDÁS: Ki kell lépnie a magányból az egyedüllétből, a megszokott mérlegelési képességeit fel kell adnia,  ki kell lépnie a megszokott igazságossági törekvéseiből. Amiért küzdeni tud: Szabad társválasztás és szabadság a társkapcsolatban, szabad mérlegelés és a kompromisszumra törekvések újításai.

Skorpió Uránusz: A problémája az erőteljesen elnyomott vágyak, és a tilalmak gátlástalan megszegése. MEGOLDÁS: a vágyak megélése a megszokott érzelmek megújítása, a megszokott szexualitásból való kilépés, a megszokott tilalmak és tabuk helyett egy értelmezhető érzelmi szabályrendszer. Amiért küzdeni tud: Kutatás a tabuk ledöntésének érdekében, az okkultizmus tanulmányozásának szabadsága és a szexualitás szabadsága.

Nyilas Uránusz: A problémája az egyéni eltúlzott és “bálványimádó” hit dicsőítése. A tudomány eltúlzott kiemelése. MEGOLDÁS: a megszokott hitrendszer megújítása, a megszokott tudományi rendszerekből való kilépés. Amiért küzdeni tud: Vallás, vélemény, mozgás szabadságért.

Bak Uránusz: A problematikája, hogy a szabályszerűségeket és törvényeket és a felelősséget teljesen figyelmen kívül hagyja. MEGOLDÁS: kilépni a megszokott szabályrendszerekből és felelősségi rendszerekből. Amiért küzdeni tud: A kötelességek és az egyéni rendszerbe helyezhető felelősségek, szabályrendszerek, amelyek az aktuális társadalmi rendszerekhez igazodnak, nem pedig a régi struktúrához.

Jupiter

A mindent nagyító, ahogy mondtam jót rosszat mindent felnagyít. Így ha sikerült tudatossá válnod akkor azt nagyítja, de ha maradtál ösztönös szinten, és bocsánat hogy így fogalmazok, de hülye maradtál, akkor azt fogja nagyítani. A rosszat a gonoszat a félelmet, a szemétséget stb. De nem másban hanem magadban. De ha lehet próbáld meg inkább a jó dolgokat nagyítani, ha nem tudnád mit kéne, akkor itt most megtudhatod.

Jupiter Kos: személyes szabadság, önfenntartás

Jupiter Bika: növekedés, bőség, életélvezet

Jupiter  Ikrek: a szerteágazó értelem

Jupiter  Rák: segítőkészség és gondoskodás

Jupiter  Oroszlán: nagyszerűség és jóság

Jupiter  Szűz: erény és megbízhatóság

Jupiter  Mérleg: béke és igazságoság

Jupiter  Skorpió: Mágia és hatalom

Jupiter  Nyilas: Igazságosság, nemes lelkűség, jeles erények

Jupiter  Bak: kötelességtudat, jog és rend

Jupiter  Vízöntő: szabadság, egyenlőség, testvériség

Jupiter  Halak: önzetlenség és feltétel nélküli szeretet

 

És nézni kell még a felszálló – leszálló holdcsomótengelyt és a fényszögkapcsolatokat is és persze a házhelyzeteket is, és nem árt a progressziót is nézni, és a napív sem egy ártalmas dolog, amely megmutatja mely életterületre koncentrálj.

Ház helyzetek általánosságban:

 1. ház: én
 2. ház: erkölcs anyagi érték
 3. ház: gondolkodás, kommunikáció, közvetlen környezet
 4. ház: biztonság, származás, hozott EQ
 5. ház: önmegvalósítás, szexualitás, gyermekek
 6. ház: mindennapok, munka, egészség-test
 7. ház: társas kapcsolatok
 8. ház: belső lélek, motiváció, belső késztetések, karmikusan felvállalt feladatok, átalakulás (még mindig nem a halál háza, és ezt felejtsd el 🙂 )
 9. ház: hitrendszer, világkép, tanulás
 10. ház: célok, hivatás
 11. ház: társadalmi hovatartozás, barátok, vágyak, közösségek
 12. ház: elrejtett képességek, karmikus tartozások, nehezen hozzáférhető, elkerülhetetlen, szóval minden ami nem megmagyarázható 🙂

 

Tehát összességében ennyi is volna az annyi 🙂

Ezzel most kaphatsz egy ugyan pontatlan, de mégis használható térképet mivel is kell szembe nézned. Mert nem tudsz hazudni többé magadnak.

És ha nagyjából ezzel meg vagy, akkor nincs más dolgod, mint tudatosan figyelni a helyzeteket és azokat úgy megoldani, hogy elengeded a félelmedet, lerakod az érzelmi frusztrációdat, átformálod magad, és persze kilépsz a komfortzónádból, ohhh és persze a jót nagyítod és igyekszel nem ösztönszinten cselekedni, hanem a boldogságod felé haladsz.

A célszavak a boldogság felé vezető úton a Rák felszállóholdcsomópont irányában az érzelmi biztonság elérése. Arra cselekedj, abba rakj energiát, ami ezt szolgálja úgy hogy hosszútávon stabilizálsz és hosszútávon fenntartható struktúrát építesz.

Persze megértem ha ez egyszerre sok

Az asztrológusok azért tanulnak évekig, hogy ezeket az összefüggéseket olyan formába öntsék, hogy az érthető legyen, értelmezhető, és fejlődni lehessen általa. Hogy az egyén megértse a MIÉRTEKET.

Ha nem boldogulsz a képleted értelmezésével, akkor fordulhatsz hozzám, segítek neked benne. A szolgáltatásaim között megtalálod hogyan tudod a tudásomat és az időmet a szolgálatodba állítani.

Sok sikert és kitartást. Az életed csak akkor fordul jobbra, ha te magad jobbá teszed, ezt senki más nem fogja megtenni helyetted. A te életed a te boldogságod a te felelősséged.

Ohhhh és ha eljutottál idáig, akkor kérlek oszd meg, tedd közzé, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuthasson ez az információ. Köszönöm

Egy gondolat a(z) 2020-as januári időszak, hogyan értelmezd a helyzeted”

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!