Ahogy a pszichológiában, úgy az asztrológiai személyfeltárásokban is jelentős szerepe van a személy saját nézőpontjának, és a mások által megfigyelt személyi jelölőknek. Az asztrológia képes feltárni a tudatos és tudattalan folyamatokat. Figyelembe veszi a szociokultúrális hátteret, a kognitív stílust és képességeket. Az érzelmi tengely bevezetésével a másokkal folytatott internalizált interakciók együttesét, amely nem közvetlenül, hanem közvetetten tárható fel. A lélek dinamikai kapcsolódásai pedig az érzelmek által, energia szükségleti irányok által tárhatóak fel közvetetten.

Szeretném a pszichodinamikus pszichiátria tankönyv egy részletét megosztani, amelyben a személy megismerése kap nagy hangsúlyt. Ezt azért teszem, hogy az asztrológiai körökben is elterjedjen ez a nézet és mindenki számára tiszta legyen, hogy az asztrológiai rendszerben sem szabad a személy meghatározását egy szűk nézet szerint megtenni. ( Főleg akkor nem, ha az asztrológus a kapcsolódás által olyan azonosulási mintákat mutat, amelyre a személy vágyik. A szubjektív azonosulás károsan hat a személy objektív énképére. Ahogyan a szubjektív előrevetítések is problémát okozhatnak a személynek. ) Nem szabad determinálni a személyt, sem a lehetőségeit, sem a dinamikai kapcsolatait. A belső vágyainak sorskapcsolódási lehetőségei tekintetében, mindig figyelembe kell venni kognitív képességeket, tudattalan ösztönös folyamatokat, szociális kapcsolódásokat, személyes szubjektív énképet. És mindezek tükrében lehet csak feltárni neki azokat a dinamikai kapcsolódási lehetőségeket és kognitív negatív viselkedési mintákat, amelyeken a személynek változtatnia kell.

Egy szaturnuszi felelősségvállalást nem lehet ajánlani egy olyan szelfképpel rendelkező személynek, aki eleve egy energia vesztett állapotban van, és maga az energia vesztett állapot úgy alakult ki, hogy a személy olyan szociális kapcsolódási minőségekben van, amelyben az energiáját adja, és a nem megfelelő kapcsolódások miatt, azt nem tudja visszaépíteni energia működésébe. Az energia az ő irányába nem áramlik. Egy ilyen esetben kifejezetten káros az, ha az asztrológus arra ösztönzi a személyt hogy vállalja fel a feladatot, és még több energiát adjon környezete számára. Az asztrológusnak ezt is fel kell mérnie és látnia kell a képletben és a kapcsolódási minőségekben.

Illetve azért teszem közzé ezeket a gondolatokat, hogy látható legyen, hogy az asztrológiai rendszer az érzelmi tengely segítségével ezeket tudja vizsgálni, és egy olyan séma rendszert hoz létre, amellyel könnyedén feltárhatóak az energia vesztett állapotok, a nem megfelelő kapcsolódási struktúrák, a nem megfelelően működő szubjektív énképek. És megtalálhatóak a tudattalan kapcsolódási projekciók.

A lélek a személy érzésein keresztül feltárhatóvá válik, amelyet az asztrológusnak megfelelően kell értelmeznie, és ennek függvényében kell feltárnia a kliens számára a dinamikai lehetőségeit és folyamati kapcsolódásait.

A Pszichodinamikus pszichiátria tankönyve.

6. oldal:

Könyvem előszavában hangsúlyoztam, hogy az “agy” és a “tudat” integrálásával az a célom, hogy jobban megismerjük a “személyt”. Végtére is hozzánk a személy, az egyén fordul segítségért. De mi a személy? Az angol szótári meghatározása szerint a tényleges szelf vagy létező. Ám az én meghatározása sem egyszerű. Bonyolult, mert egyszerre szubjektum és objektum. A “magamról gondolkodom” mondatban egyaránt van egy észlelhető “én”, amelyről a filozófusok írnak, valamint az én tudatos reprezentációja. Az én egy másik oldalát kétségtelenül a személyes emlékek összessége alkotja, amelyet hangsúlyosan személyes jelentések alapján az egyén egyedi látásmódján szűrődnek át. Ráadásul az én bizonyos részei rejtve vannak előttünk, valószínűleg jobban tudatában vagyunk az én kívánatosabb , miközben elfojtjuk vagy megtagadjuk azokat a részeket, amelyeket kevésbé kedvelünk. A dinamikus pszichiátria egyik tanulsága, hogy mindenki az önbecsapás nagy mestere. A legtöbben nem ismerjük igazán jól magunkat. További bonyodalmat jelent, hogy nem beszélhetünk egyetlen monolitikus énről. Legtöbbünk énjének több arca létezik, amelyeket különböző kontextusok váltanak ki. Ezek egyike a kultúra. Az ázsiai kultúra középpontjában például nem az én élmény áll. A kölcsönös függőségben lévő ént a társadalmi kontextusra fókuszáló gyereknevelés teremti meg (Jen 2013).

A másik bonyodalom, amellyel akkor találkozunk, amikor próbáljuk meghatározni, pontosan mit is értünk személyen, az, hogy az én és a személy nem ugyanaz a dolog. A különbséget azzal szemléltethetjük, ha megkülönböztetjük a szubjektíven átélt ént a mások által megfigyelt éntől. Amikor az emberek videófelvételen nézik magukat, ritkán tetszik nekik, amit látnak. Ezt gondolják magukban: ” Nem is így nézek ki”, vagy “Nem is ilyen a hangom” Ha viszont másokat kérdeznek meg a szobában, azt fogják hallani, hogy valóban így nézek ki, és ilyen hangjuk. Az igazság egyszerű: nem úgy látjuk magunkat, ahogyan mások látnak bennünket. Vajon melyik az én igazabb változata, a szubjektíven átélt, vagy a megfigyelt? A kérdésre nem adható kielégítő válasz, mert mindkettő elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, tudjuk ki a személy. Mind a kettő hiányos, mi nem tudhatjuk milyen benyomást teszünk másokra, mások viszont azt nem képesek mindig érzékelni, hogy mi hogyan érzünk belül. Az egyén személy voltáról való tudás a belső és külső nézőpont egyesítését igényli.

Mindent egybevetve: a személy nem könnyen kategorizálható. Benne van mindaz, ami egyedi és idioszinkratikus -többféle változó összetett vegyüléke. Íme a személy néhány alapvető meghatározója:

  1. Önmagunk szubjektív tapasztalása, amelynek alapja a sajátos jelentések átszűrt egyedi történeti narratíva.
  2. Tudatos és tudattalan konfliktusok, és a hozzájuk tartozó hárítások, reprezentációk és öncsalások együttese.
  3. Másokkal folytatott internalizált interakciók együttese, amelyeket tudattalanul újra lejátszunk, s ezzel benyomásokat keltünk másokban.
  4. Testi jellegzetességeink.
  5. Agyunk mint a környezeti erőkkel kölcsönhatásban álló gének terméke és neutrális hálózataink, melyeket felhalmozódó tapasztalatok hoznak létre.
  6. Szociokulturális hátterünk.
  7. Vallási/spirituális meggyőződéseink
  8. Kognitív stílusunk és képességeink.

Tehát asztrológusként sem mondható ki, és nem is szabad kimondani, hogy ha valakinek a személyes képletében van egy Vízöntő Szaturnusza, akkor az a személy kerüli az egyediségének felelősségét. stb

Talán egy képleten keresztül lehet bemutatni a legjobban a személyt. Megérteni ki is, és a társkapcsolati dinamikája által lehet meglátni azt, hogy a tudatos tudattalan folyamataiból, mi az amit elnyom, mi az amit kivetít a másik személyre, és mi az amit nem hajlandó elfogadni magában és elnyomja azt. A dinamikai kapcsolódások, azaz a kapcsolatok mindig megmutatják ezeket az összefüggéseket. Azonban nem határozzák meg a személyt, csupán a viselkedési mintájáról adnak információkat. A tranzit és a napív pedig aktualitások által mutatja meg a tudattalan viselkedési mintákat az élethelyzetek és belső fejlődési folyamatok által. A “bevonzott személy” is csak azt mutatja a személy min akar dolgozni magán, mibe rak energiát, honnan tudna energiát kapni, ha képes lenne érzelmileg együttműködni dinamikailag a másik személlyel, énképpel. Persze a folyamat tudatosan és tudattalanul is létre jön, és lefolyik. Csak míg az egyik esetben a tudattalan lefolyásban a személy a környezetétől függ, és azoktól az érzelmi folyamatoktól, ami elérhető abban a közegben amiben van, addig a tudatos lefolyásban a személy felelősséget vállalva az érzelmi folyamataiért, és meglátva a másik nézőpontját képessé válik az őt építő fejlődési folyamatokban benne lenni. Az őt bántalmazó érzelmi folyamatokból kilépni ( energiát adó, elvevő folyamatok), és megfelelően kapcsolódni az ilyen személyekhez. ( Megfelelő dinamikai kapcsolódásokkal, energiát kérő viselkedési minta, a dinamikai kapcsolódást lezáró, személyes határ meghúzása érzelmi játszma nélkül.)

Talán ezért is annyira nehéz az asztrológusi szakma, hiszen a személyt szembesíteni kell azokkal a tudattalan folyamatokkal, amelyekkel nem kíván azonosulni, amiket hárít, és inkább a társát tulajdonítja fel vele, vagy a környezetét okolja. Ráadásul a saját érzelmi folyamatit is meg kell értenie, a saját érzéseivel tisztába kell kerülnie. A dinamikai rendszerbeni szerepével is meg kell ismerkednie, az erősségeivel, gyengeségeivel, érzelmi szükségleteivel, kapcsolódási minőségeivel, és hogy a másik ember miért látja őt olyannak, amilyennek ő nem, miért van ez a dinamikai kapcsolat, és hogyan lehet változtatni az energia áramláson, hogyan lehet a helyzetet érzelmileg stabilizálni. Hogyan kellene adni, amelyből többet tudna profitálni a személy vagy hogyan kellene kérnie, hogy a továbbiakban is tudjon energiát adni. stb. Mindezt úgy, hogy az asztrológus a személy tudattalanjába ne rakjon olyan információkat, amellyel determinálja, akadályozza őt az érzelmi ciklikussági folyamatának szabad akaratbeli fejlődésében.

Hogyan tudja az asztrológus érzelmi játszmába rakni a személyt tudattalan:

Példa: Bika 2-es Chironnal rendelkező kliens esetén az asztrológus determinálja a klienst és egy olyan állítást tesz a személyiségéről, ami érzelmi játszmába kényszeríti. A példánál maradva azt mondja, hogy neki nem lett volna szabad gyermeket szülnie, mert energetikailag a karmája olyan ciklikussági folyamatokat jelez, amik konfliktust hoznak az életében. Na már most abba ne menjünk bele, hogy egy asztrológusnak egyébként sem lenne szabad ilyet mondania, hiszen egy másik ember múltbéli döntését felülbírálni nem éppen etikus, de maga ez a felülbírálás része a Bika 2-es házas Chiron érzelmi játszmájának a része. És olyan tudattalan folyamatokba fog a személy bele lépni, amellyel csak energiát fog veszíteni. És ha már eleve egy energia vesztett állapotban fordult az asztrológushoz, az nem éppen segíti a megfelelő dinamikai kapcsolódások elősegítését. Hiszen a megfelelő kapcsolatok dinamikai kapcsolódásai energiával telített állapotban élhetőek meg, tapasztalhatóak meg, amelyben a kliens képes energiát adni, azonban nem szükségből, nem azért mert rá van kényszerülve tudattalanul, hanem tudatosan tud adni és azt kérni és megkapni a többi embertől.

De nézzünk egy másik példát, amelyet találomra választottam ki a hírességek listájából Az általam kezelt kliensek személyes képletét személyiségi jogok miatt nem teszem közzé, így ilyen jellegű bejegyzések nem lesznek találhatóak nálam, még akkor sem, ha ez jobban segítené a rendszer megértését és bemutatását, és az sem számít, hogy a szakma emiatt kiközösít. Ez is csak időleges állapot, amely változni fog, amint változik a szakma is.

Taylor Swift: Született: 1989. december 13. (életkor 32 év), West Reading, Pennsylvania, Egyesült Államok

Első körben a személy energia állapotát kell ellenőrizni. Mivel 8-as házas Rák Chironja van a személynek, így az energia szint skálája abban keresendő, hogy a személy motivációjában, belső érzelmi folyamataiban mennyire éli meg, engedi magának az érzelmeket az érzelmi biztonságot, hogyan fejezi ki az érzelmi szükségleteit.

Amennyiben a személy nem tud, nehezen beszél az érzelmeiről, még biztonságos környezetben sem képes megnyílni, akkor bizony már első körben besorolható abba a sémába, hogy gyermekkorában az érzelmi kapcsolataiban nem tudta megélni, nem kapta meg az érzelmi biztonságot, nem volt érzelmileg ösztönözve. Nem érezte magát biztonságban.

Ha ez párosul azzal, hogy a felhozott kérdéseiben tudattalanjában észre vesszük az érzelmi zsarolás eszközeit, amelyben próbál energiához jutni az érzelmi játszmáiban szintén meghozhatjuk azt a külső megfigyelést, hogy a felnőtt élete során sem sikerült olyan kapcsolódásba kerülnie, amelyben megtanulta volna, hogyan tudja az energia szintjét úgy növelni, hogy a másiktól kéri az energiát, a másikkal kölcsönös energia kapcsolatban megkapja a számára szükséges energia szintet. Azaz az érzelmi biztonságot, amelyben támogatják őt.

Azonban a feltárási szakasz nem itt fejeződik be. A következő feladat a szubjektív és objektív érzelmi énkép felmérése, amelyben fel kell tárni a tudattalan folyamatokat a kliens kérdéseiben, viselkedésében és reakcióiban.

Az ösztönös tudattalan folyamatok és szubjektív érzelmi igény ebben az esetben Skorpió-Bika tengelyen van ott is a 12-es 6-os házban. A közép érték és a valódi értékben nincs eltérés ház és jegy tekintetében. Azonban az igaz érték viszonylag közel van az AC-hez. Ami okán általánosságban elmondható, hogy magas érzelmi intelligencia elérése egy cél lehet a személy számára.

Maga a Skorpió analógia behozza a szenvedélyt, a teljes érzelmi skála elérését, a mélységek és magaslatok elérését, és az érzelmi transzformációt is. A személy bármely helyzetben is van az élete folyamán, mindig ezen vágy hajtja, ez irányába akar mozogni, azonban hogy ezt tudatosan vagy ösztönösen teszi, az fogja meghatározni a megtapasztalást, illetve azt, hogy a szubjektív megítélése és az objektív mások általi megítélés mennyire van közel egymáshoz, mit tud megvalósítani és létrehozni másokkal. Mert ugye ha mások úgy ítélik meg őt, hogy közös együttműködésre alkalmatlan, akkor nem fognak vele érzelmileg kapcsolódni, és nehezebben tudja megvalósítani a vágyát. Mert a tudattalan működés folyamán érzelmi játszmákban ragadva lehúzó energetikai szintet képvisel. Ami által energiát kell pazarolnia azért, hogy elvegye azt amire szüksége van, mert másképpen nem tud hozzá jutni, illetve nem is tanulta meg azt, hogyan kellene, vagy a másik nem tanulta meg hogyan kellene adnia. Ez igen sok tényezőtől függ mi lesz a cselekvési mechanizmus lefolyása. A lényeg, hogy mivel dinamikailag késésben van, így a kényszer még jobban erősödik a személyben és még nagyobb energiát képes pazarolni azért, hogy hozzá jusson ahhoz az energiához, amelyre, “szüksége van”. De valójában csak önszabotálja magát és még távolabb kerül attól a vágyképtől, attól az énképtől, amit kialakított magáról, és amit el akar érni, létre akar hozni és ahogyan képviseli magát a közösségben az egységben.

Ebben az esetben a tudattalan folyamatok a 6-os Bika sémában helyezkednek el, amik szintén minden helyzetben megtalálhatóak, hogy éppen érzelmi játszmában egy hárított viselkedési mintában, vagy már tudatosított formában, de jelen van a személy viselkedési mintájában. A Bika analógia hozza megtapasztalást, a fizikális megszerzést, stabilitást, elmozdíthatatlanságot a mindennapokban, ami ebben az esetben a DC-vel is megegyezik, erősítve a hatást, hogy olyan személyeket “vonzzon be” a személy, akikre tükrözni tud, projekció útján szembesülni tud, saját tudattalan viselkedési mintáival.

És akkor innen jön a valószínűségszámításos lefolyási mechanizmus, ugyanis a személy attól függően, hogy mely helyzetre hogyan reagál, kivel áll szemben és éppen milyen érzelmi folyamatban van jelen, úgy változik az érzelmi interakció. Mekkora hatás érte, milyen érzelmi szükséglete volt, a másik hogyan tudta azt kielégíteni, mennyire volt meg az érzelmi egyenlőség, kölcsönösség, és a felek mennyire voltak érzelmileg intelligensek, képesek voltak e a másik helyzetébe bele képzelni magukat, képesek voltak adni energiát, képesek voltak e tudatosítani a folyamataikat, érzelmi indításaikat, és tudtak e a másikkal együttműködni.

Amennyiben a személy egy olyan személlyel kerül interakcióba, aki nem tud vele érzelmileg együttműködni. ( Nem képes a másik érzelmi igényeit felismerni és azokat megadni úgy ahogyan számára szükséges, vagy kéri, abban az esetben a személy meg akarja szerezni magának az energiát) Ebben az esetben szokott előfordulni, hogy a személy tudattalanul benne marad egy olyan helyzetben, szituációban amit ismer, egyszerűen kimozdíthatatlanná válik, nem tudja elengedni azt a napi ritmust azt a megszokott folyamatot. Aminek következtében él meg olyan szélsőséges érzelmeket, amelyek nem építik, hanem negatív megtapasztalást fognak elhozni, ráadásul mivel ezzel a viselkedési mintával energia vesztett állapotba kerül az érzelmi biztonság érzet hiánya miatt még érzelmileg sérülni is fog, hiszen a másik személy nem adta meg neki azt az érzelmi biztonságot, amire szüksége volt, energia vesztett állapotba került.

Ami nem is csoda, hiszen az érzelmi kivezetés Vízöntő-Oroszlán tengelyen történik, azaz a negatív energia vesztett állapotban a személy vagy lemondóan vagy kierőszakoló módon közli a másik féllel az érzelmi igényét. Ebben az esetben 9-es Oroszlán kivezetésről beszélünk, amely energia vesztett állapotban egy magának kikérő világképet tükröz, és hoz létre. Főleg a Bak Merkúrral és Szaturnusszal, amely igen keménynek tud hatni a többi analógiai megnyilvánuláshoz képest. A másik személy pedig nem látja azt ebből a személyből, hogy valóban az érzelmi biztonság okán kéri ki magának a dolgokat és erőlteti önmagát, mert szüksége van rá, hanem csak azt látja, hogy a személy erőszakosan hivatkozik egy világnézeti társadalmi szokásra, nézetre, és annak okán kényszeríti a másik felet arra, hogy tegyen érte.

Persze a legtöbb esetben ezek társas dinamikai helyzetben jönnek elő, amikor két ember egymás érzelmi kapcsolatában látják a másik rossz tulajdonságát, és próbálják a másikat jobb belátásra bírni, azonban a másik fél hárítja ezt a próbálkozást, sőt érzelmi bántalmazásként fogja fel. Ez a dinamikai kapcsolódásból látható, illetve az elbeszélgetések és konfliktusok révén jönnek a felszínre.

A többi pont pedig a dinamikai kapcsolódások minőségét határozza meg.

Mikor valaki kapcsolatba lép egy másik emberrel a saját érzelmi belső vágyainak kapcsán teszi, a legtöbb esetben ezek tudattalan folyamatok révén jönnek létre. Mint a személynek az élete folyamán ki kellene alakítani egy felelősségteljes viszonyulási alapot, azonban ez nem csak a személyben, hanem a környezetben is megjelenik. A személy sokszor úgy éli meg, az a szubjektív kép alakul ki róla, hogy felelősségteljes, azonban a külvilágnak is ugyan ezt kell visszajelezni róla, és ha ez nem történik meg, akkor jön az érzelmi játszma.

Dinamikailag a személy csak akkor tud érzelmileg egyensúlyba kerülni, ha a magáról alkotott képe, és az amit látnak róla, az viszonylag közel állnak egymáshoz. Azaz a személy a valóságban is létre tudja hozni a vágyát, az érzelmi folyamatait meg tudja élni, másokkal együttműködve.

Ebben az esetben a személy tudatosítja magában, hogy érzelmi átformálást, transzformációt, csak abban az esetben tud másokkal együttműködve átélni, ha fizikálisan a megfelelő stabilitáshoz ragaszkodik, ha tudatosan csak olyan dolgokat tart meg és ragaszkodik, amely a közös együttműködést szolgálja, azokat, amelyek érzelmileg lehúzóak, nem a közös érzelmi fejlődést szolgálják, azt elengedi. Önmaga is stabillá válik, hogy képessé váljon olyan társat találni, aki szintén valójában stabil és nem csak azt a képet mutatja magáról hogy stabil.

Azaz változtat a viselkedésén, és a negatív érzelmi kivezetés helyett, a pozitív érzelmi kivezetés folyamán a 3-as Vízöntő analógia irányában működik, azaz tágítja a kommunikációját és gondolati struktúráját, hogy a másik szemszögét figyelembe véve, egy olyan megfogható folyamatot alakítson ki, amelyben megélheti az érzelmi biztonságot. Azaz a másik számára olyan energiát ad, amire a másik személynek van szüksége, és ő energia többlettel rendelkezik benne. Ez a legjobban működő dinamikai kapcsolódás.


Ebben az esetben láthatjuk, hogy a személy energia többletet a Vízöntő 3-as házával mindenféleképpen képes elérni, illetve a Bak 2-es ház analógiáival is képes könnyedén adni, és a Skorpió Ac-je is erős energia kapcsolódási pont mások számára. Azonban hogy ezek az energia pontok milyen minőségű energiát adnak át, az függ a személytől és a hozzá kapcsolódó személytől is. Ugyanis kölcsönhatásról van szó. És még az sem mondható el, hogy ugyan azzal a személlyel mindig egy energia szintű viselkedési mintát él meg és folytat.

Ezért mindig figyelni kell a személy szubjektív megélési viszonyulásait a másik személyhez, a környezethez és a megtapasztalásaiban.

Amennyiben kiderül, hogy a személy túl sok viselkedési mintában alkalmazza a hárítást, energia szintjét tekintve alacsony szintre kerül, akkor azt emelni kell, hogy képes legyen megfelelő viselkedési mintákat kialakítani. ( Ez az amit az asztrológus nem tehet meg, hanem csak ösztönözheti a személyt arra, hogy önszántából elérje, kialakítsa a megfelelő viselkedést, a tudatosítással, súlyos esetekben pedig szakember felé irányítsa. )

A napív a személy esetén mutatni fogja, hogy mely hatások irányába fog fejlődni a kliens, mely esetek foglalkoztatják őt az aktuális időpontban, míg a tranzit mutatni fogja dinamikailag milyen tényezők által fog egyensúlyba kerülni, hol van lemaradva. A hatások érni fogják őt, azonban az energia szintjétől függően a viselkedési mintáitól függően és a tudattalan tevékenységétől függően kell megtenni a tudatosítást. Hagyva a személyt, hogy magától tapasztalja meg a fejlődési szakaszokat, magától tudatosítsa a tudattalan viselkedési mintáit, és hogy magától alakítsa ki azt az eszközrendszert, amellyel a helyes viselkedési mintát tudja kialakítani.

Persze az asztrológus a továbbiakban is használhatja az azonosulási technikát, azonban csak úgy, ha azzal nem determinálja a személyt.

Azaz ahelyett hogy megállapítja, a személyről azt, hogy a többi ember szenvedélyesnek, értékítéletét tekintve megbízhatónak, újítónak és felelősség teljesnek látja, aki a stabilitást keresi a többi emberben, és ugyan akkor a belső érzelmi motivációjában igen erős érzelmeket él meg, és törekedik az érzelmei megélésére, amelyet a precíz jövőképe fog lehetővé tenni, és az, hogy már egy olyan erős világképe van, amely erős stabilitást fog nyújtani az újításainak létrehozásában. Amely a belső érzelmi gondolati által fog fejlődni.. stb ( csak a lényeget ragadtam ki)

Ehelyett egy valós objektív látásmódot kell a kliens elé tárni, hagyva, hogy ő maga irányítsa a tudattalan viselkedési mintájának feltárását. Ezt pedig a vágyai a szubjektív énképe által fogja tudni megtenni, az aktuális tranzithatások megfelelő értelmezésével és a környezet visszajelzéseivel, amelyek valóban objektívek, nem pedig elfogultak.

Milyen hatások érték, arra, hogyan reagált, a másik ember hogyan reagált rá, ő mit akart elérni ebben az esetben, és mik voltak azok az önszabotáló tevékenységei, amivel megakadályozta azt, hogy létre jöhessen a vágya. Mi az ami megakadályizta őt abban, hogy a másik személy nem úgy ítélte meg őt, ahogyan azt ő gondolja magáról.

De ezzel a gondolat menettel már olyan mélységekbe sikerült bele mennem, amely már nem a személy meghatározására irányulnak, hanem a tudattalan feltárásáról szólnak. Mivel asztrológus terápiát nem folytathat és nem támogathatja a klienst abban, hogy helyes viselkedési mintákat alakítson ki az asztrológus szerves közreműködésével, így csak egy dolgot tehet, segít beazonosítani a személy érzelmi állaotát azokban a helyzetekben amikor energia vesztett állapotba kerül. Segít a személynek az érzelmei által kialakítani egy olyan érzelmi struktúrát, amellyel a továbbiakban dolgozhat magán a személy.

Még ha az asztrológus látja is, hol a sérülés, látja azt is, hogy hol szabotálja magát a személy, azt nem gyógyíthatja. Csak irányt mutathat annak felismerésére.

És ahogyan a kultúránk kialakította ezt a személyes érzelmi megtapasztalásokon keresztül lehet, de ugyan akkor az ázsiai kultúrához hasonlóan ösztönözve a másik kultúrális nézőpontot, amellyel a visszaigazolás nem önbeigazoló zsákutcába fog vezetni.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!