13 okom volt, hogy megtegyem. (Thirteen reasons why)

Brian Yorkey álmodta meg és hozta létre ezt a kamaszdráma sorozatot, Jay Asher regénye alapján. Mondanom sem kell, hogy mind az író, mind pedig az alkotó “szemüvege, megélése” híven tükrözi magát az alkotást. A művészi vonalon az érzelmi analógiák könnyebben tetten érhetőek, az érzelmi indíttatás, az érzelmi feldolgozás, ezért sokszor érdemes bizonyos analógiákat filmeken, sorozatokon keresztül bemutatni. Ami aztán nem csak az írónak, de későbbiekben az azonos élményeket megélőknek is fontos feldolgozási és megértési lehetőséget ad.

Így hát magát az analógiát a sorozatban érdemes keresni, de érdemes kicsit a színészek analógiájára is ránézni. Én most csak a főszereplő analógiai azonosságait kerestem, aki mélyebben szeretne a témában körbenézni, annak érdemes minden egyes karakternél megnézni azt, hogy egy bizonyos érzelmi megélést miért pont arra a szereplőre osztottak ki. Ugyanis a karakterek eljátszásához is bizonyos analógiákra van szükség, és ezek az analógiák tetten érhetőek.

A sorozat nézése közben, igen szoros analógiai összefüggés volt megfigyelhető a főhős és az író analógiás működési dinamikájában.

Nézzük először Jay Asher dinamikai működését.

Ami első ránézésre feltűnik a sorozat megnézése után, hogy Clay a főhős igen súlyos frusztrációval küzdött. Folyamatosan gyanakodott, paranoid gondolatai voltak, annyira, hogy skrizofén tüneteket is produkált a sorozat végére. Analógiában nézve a Skorpió 8-as felszállóholdcsomópont és a Plútó Nap együttállás a Mérlegben könnyedén hozza ezeket a megélési lehetőségeket, negatív érzelmi állapotban. Magát az érzelmi érési, megélési folyamatot pedig az érzelmi tengely jelöl ki. Látható, hogy az író érzelmi tengelye Kos-Mérleg vonalon az 1-7-es házban található. Így az ösztönös érzelmi megélések folyamatosan más emberekkel kapcsolatosak, még pedig Mérleg esetén az együttműködéssel, kompromisszummal, összetartozással kapcsolatban. Maga a házhelyzet és a jegyhelyzet analógiája, még jobban ráerősít a témára, hogy erőteljesebb legyen a hatás az érzelmi megélésben. A sorozatban sokszor látjuk azt is, hogy Clay folyamatosan kiáll a társaiért, és felvesz egy vezető, egy cselekvő helyzetet. Ezt mutatja az érzelmi tengely Fekete Hold Lilith pontja, amelyben a szülött önmaga megnyilvánulásában, énképében, és megjelenésében aktív szerepet vállal érzelmileg. És hogy ezt milyen érzelmi állapotban teszi, attól függően a megtapasztalás pozitív lesz avagy negatív. Ugye a sorozat történetében az egyre mélyebbre és mélyebbre hatoló érzelmi megismerés közepette látható hogy hol ilyen hol olyan megtapasztalása van a főszereplőnek az emberekkel kapcsolatban. És maga a skrizofénia a ketté hasadt tudat ezt még jobban előhozza és bemutatja. Illetve a Skorpió 8-as házas felszállóholdcsomópont cselekvési folyamatát gyönyörűen szemlélteti. Annyira, hogy maga a Skorpió kettőssége egyszerre van jelen a főhős karakterében. És így látható, hogy az 1-es házas Fekete Hold Lilith és a 7-es házas Éva érzelmi tengely érzelmi indíttatásai hogyan térnek el eme kettősségben. Ami azonos, hogy mind két esetben a főhős Clay aktívan cselekszik, még pedig a közösségben a társaival kapcsolatban. Mindig a társas kapcsolódásokban tudja megélni az érzelmeit és ott is tudja indítani őket. Azonban attól függően, hogy éppen érzelmileg negatív állapotban van, vagy pozitív állapotban a megtapasztalása más lesz. A gonosz eltitkolt fele megtapasztalásai negatívak, az emberek megérdemlik amit tettek, és ő nem tehet arról, hogy agyon frusztrálják őt, és így reagált a helyzetre, hogy automatikusan a rosszat vissza is vetíti a többi emberre, visszatolja rájuk a frusztrációt. A másik esetben pedig mikor pozitív megtapasztalása van, akkor kiáll másokért, felvállalja magát és a szerepét, és segít másnak, hogy megtegye amit kell. Fontos kihangsúlyoznom azt is, hogy a történeti szálban az is szerepel, hogy Clay, mint a főhős mások bűneit is magára vállalja, ami viszont az energetikai dinamika szerint egy negatív cselekvési spirált indít be nála. A történeti szál bemutatja azt is, hogy bizonyos cselekvési minták ugyan ha meg is egyeznek a pozitív cselekvést kiváltó viselkedési formával nem fogják elhozni a pozitív megtapasztalást. Még pedig azért nem, mert maga az érzelmi tengely, az érzelmi indíttatás nem tudatos. Amikor Clay magára vállalta mások terhét azt ösztönösen tette, még pedig abból az érzelmi indíttatásból, hogy ne derüljön ki az eset. Analógiásan ez a dinamikában úgy nézett ki, hogy azért, hogy a titok fizikálisan is rejtve maradjon 2-es leszállóholdcsomópont 8-as felszállóholdcsomópont, érzelmi vonatkozásban 7-es Éva pont 1-es Fekete Hold Lilith. Azaz a félelem Szaturnuszi hatás energetikájára, a Plútó Nap frusztrációs megtapasztalásra az ösztönös viselkedési dinamika indult el Clayben. Kos Chironnal védekeznie kellet, mert azt tapasztalta, hogy az emberek ilyen helyzetben áldozatot keresnek. És ez több alkalommal el is hangzik a sorozatban, gyönyörűen rá is erősítenek erre a hatásra. És laikusan azt mondhatnánk, hogy de hát titkot őrzött, az a felszállóholdcsomópontjának megfelelő iránya, pozitív cselekvési irányt választotta, ezért a megtapasztalásának is jónak kéne lennie. Azonban meglátva az érzelmi indíttatást, jól látható, hogy az érzelmi tengelyben, nem azért tartotta meg a titkot Clay, mert ezzel ő tudatos érzelmi állapotot tudott felvállalni, hanem azért, hogy a többieket védje, azért hogy védekezzen. Mert tudta jól, hogy bármit is tesz a helyzetben félreértik, megvádolják, meggyanúsítják, bárhogyan is cselekszik. Ezért Kos Chiron analógiája újra életbe lépett. VÉDEKEZNIE KELLETT, ezzel pedig újra előidézte önmagában, mind a frusztrációt, mind pedig a félelmet, és ennek megfelelően az érzelmi indíttatás a társai voltak, nem pedig ő maga, és a cselekvési irány nem az önmaga érzelmeinek feltárása volt, hanem a titok fizikális őrzése. És mikor a helyére kerültek a dolgok végre meglett a pozitív megtapasztalás is. Clay elkezdte tudatosan felvállalni önmagát, megismerte önmaga érzelmeit a kettős lényét, és ezt helyezte előtérbe, majd így kapcsolódott érzelmileg a többi emberhez. A cselekvése nem a fizikai elfolytás volt, hanem önmaga érzelmi állapotának megismerése és a titkainak feltárása. Aminek köszönhetően a megtapasztalásai pozitívak lettek.

Nagyon nem mindegy az irány és maga az érzelem indítása, az ok, hogy az az ok milyen érzelmi megéléssel indul és megy át cselekvésbe.

Azonban az író nem csupán egy karakteren keresztül akarta bemutatni ezeket a hatásokat. A többi szereplő is erősen a folyamat részese volt. Többféle környezeti hatásból indította a szereplőket. Volt, aki gazdag volt, volt aki szegény és nagyon mélyről indult, volt aki mással küzdött. Szóval igen széles spektrumban érzékeltetve lett a Nap Plútó és a Skorpió felszálló Bika leszálló energetika hozzákapcsolva az érzelmi tudatosodás folyamatával 1-7 Kos Mérleg érzelmi tengely. Azaz volt aki jóval több negatív érzelmi megtapasztalással indult a folyamatban, és jobban benne volt a Kos Chiron védekezési támadási ösztönös cselekvési mintában, és volt aki kevésbé. És ennek megfelelően zajlott tovább az életük. És maga a konklúzió is többféleképpen lett bemutatva. Mindegyik szereplő a maga tudatos megélésével. Bemutatva azt, hogy az emberek hogyan tartják dinamikában egymást, hogyan függ össze a dinamikai rendszer.

Amelyből látható, hogy ha valaki nagyon pozitív energetikát próbál magára erőltetni és úgy tesz mintha megtenné amit kell, azzal nem fogja becsapni az energetikai működést, mert ez nem így működik.

És ezt eléggé boncolgatta a sorozat.

Fontos számomra kiemelni, hogy láthatóan a 8-as ház és a Skorpió analógia egyértelműen nem a halállal kapcsolható össze, egy ilyen energetikával rendelkező személynek nem a halál folyamatán kell minden áron végig mennie. Hanem az érzelmek mélységével és magaslatával van feladata. Érzelmileg kell ezeket átjárnia, és attól függően milyen analógiával rendelkezik,annak megfelelően jön a hatás, és vesz részt az univerzális dinamikában. Persze egy 8-as házas Skorpió Nap, amely viszont a megtapasztalást hordozza és egy súlyosabb érzelmi sérülés kapcsolatával hordozhatja a halált a halál megtapasztalását. De az is csak akkor jöhet el, ha a személy már nem tud energetikailag másokhoz kapcsolódni, ha a fizikai síkon már nincs kihez kapcsolódnia az univerzális egységben. Se pozitív tudatos szinten, se negatív ösztönös szinten. Persze a negatív ösztönös szint megélésnek is a betegség a halál lesz a vége. Ezt mondjuk kicsit problémásan mutatta be a sorozat, az én nézőpontomból helytelenül. Valószínűleg azért, hogy felhívja a helyes védekezésre a hangsúlyt. Amit aztán Jessica ki is mond a sorozatban.

És hogy miért Dylan Minnette kapta a főszerepet? Látjátok milyen szépen hozza a Kos-Mérleg analógiákat, és magát a Skorpió alsóbb oktávjának megélését? Amely könnyen összekapcsolható az Oroszlán Szaturnuszi megéléssel is. Még az 1-7 analógia is tökéletesen meg tud valósulni.

Ugyan sokszor a szereplő a karakterével nem összeegyeztethető, hiszen a cselekvései és az érzelmi indíttatásai eltérőek, de nem véletlen választanak szereplőket és nem véletlen nem alkalmas minden szerepre minden szereplő. Mert bizonyos megjelenítési energetikát megfelelően kell átadni, és mondjuk egy félelmi frusztrációt, egy kiegyensúlyozott Rák analógia például egyáltalán nem tud átadni. De egy kíváncsi Mérleg 7-es házas cselekvési analógia, amely keresi kutatja a megfelelő indító kapcsolódásokat mással, egy Vízöntő Oroszlán érzelmi tengellyel és egy AC Szaturnusz Kos fizikális megnyilvánulással igen hiteles megjelenítést fog létrehozni.

És akkor nézzük, hogy a sorozatban miért olyan erőteljesek azok a lelki sérülések. Ugyan Jay Asher dinamikai érzelmi működésének fontos indító pontja ott van az 3-as házas Kos házában. Azaz a Chiron. Azonban a sorozatban, nem csak a támadásból és védekezésből létrejövő érzelmi sérülések jelennek meg. Nem csupán a fizikális kapcsolódások általi sérülési és érzelmi dinamikai analógiákat látjuk.

És ezek az érzelmi sérülések nagyon precízen, és kiemelkedően hatásosan vannak bemutatva, megjelenítve. Nézd csak Brian Yorkey képletét:

Mi az ami egyből feltűnik? Ott van bizony az a 3-as házas Kos Chiron, és az 5-ös házas Szaturnusz analógiája, de maga a részletesség inkább a Szűz Plútónak és a Halak-Szűz felszállóholdcsomópontnak köszönhető és az ellentétes hatású érzelmi tengelynek, amely a Szűz-Halak vonalon található. Az érzelmi megélés a testben, de nem akárhogyan, ösztönösen, tudatosan. Ezt a hatást maga Jay Asher is jól ismeri, ezért is lettek a karakterek így bemutatva, minden részletből, minden irányból.

És ennek az energetikai dinamikának köszönhetően lett ilyen szépen bemutatva, megjelenítve maga az érzelmi megélésnek ez az igen mély, igen sebezhető és érzelmi átalakulási folyamata.

Azonban a film nem csak a Kos Chiront mutatja be igen szemléletesen, annak is az 1-es házas analógiáját, ami már kísértetiesen összhangban van a Bika Chiron egyes megélési fázisaival.

Ott van ugye a Skorpió, és a Mérleg analógiája is, és a barátok viszonyulásai ehhez a dinamikai egységhez.

Érdemes megnézni, hogy ki hogyan milyen ütemben alakul, érdemes meghallgatni a sorozatban elhangzó konklúziókat is.

És érdemes azt is meglátni, hogy a szülők által képviselt Bak Chiron analógiái, hogyan érhetőek tetten a sorozatban. Maga ez a kvadrát energia, hogyan csap össze egymással, hogyan hajtja a dinamikában a két megélés egymást és kényszeríti arra, hogy a folyamatoknak iránya és minősége is legyen, és ne vegyen fel egy állandó állapotot, azaz ne stagnáljon a hatás. Vagy azt meglátni, hogy a Kos Chiron, Kos Chiron megélés a megfelelő fázisában, hogyan hat egymásra.

Maga a sorozat nagyon súlyos és kemény témákat boncolgat a mai 50-es 40-es korosztály igen erőteljesen érzi a hatását. Nem is véletlen, hogy ekkora sikere lett a sorozatnak. Hiszen egy igen nagy célközönség szenved és próbálja feldolgozni a gyermekkorában elszenvedett érzelmi sérüléseket. Aminek a leglátványosabb megnyilvánulása az agresszió volt vagy a meghunyászkodás. Mind két viselkedési forma és érzelmi indíttatás bemutatja, hogy érzelmileg negatív megtapasztalással gazdagodott a karakter.

Kivéve a végén, amikor is Tyler bemutatja a pozitív megélést. Már nem védekezik, nem is hagyja hogy megalázzák. Egyszerűen érzelmileg nem megy bele további játszmákba. És innentől gyógyul a lelke az aktuális környezeti hatások kapcsán. És fontos kiemelnem, hogy nem azért gyógyul meg Tyler, mert új életet kezd, vagy új kapcsolódásokat keres. A megoldás abban rejlik, hogy amitől fél, amitől retteg, azt feladatként, megoldandó lépésként látja. És ugyan segítséggel, de meglépi, aminek következtében elindulhat nála a gyógyulási folyamat.

Így aki még mindig küzd a Chironjával érdemes elgondolkodnia azon, miért van még mindig benne az érzelmi játszmákban, miért nem volt képes arra, hogy kilépjen belőle. Mitől fél, mi az amitől retteg? Biztos hogy félni kell tőle? Nem lehet, hogy csak egy beszűkült látásmód tartja vissza őt, amit ráadásul ő saját maga szabott magának?

Nem érdemes bezárkózni, főleg nem a Chiron kapcsán, hiszen mi asztrológusok tudjuk jól, hogy a Chiron az erőteljes Szaturnusz, Uránusz analógiát is magában hordoz, így a megoldás is ebben rejlik. Kilépve a saját magunknak gyártott kicsi vermünkből, felvállalva a félelmeinket. Amelyek kilépve a veremből kezdenek szépen más szemszögből megvilágítódni. És FONTOS, ha kilépsz, ha meg mered tenni, akkor dinamikailag jön a segítség, addig a pontig, amíg vissza nem esel… ugye meg van Bryce viselkedési mintája. Nem csak úgy kell tenni, és nem is más energetikai hatásaira támaszkodva kell ezt meglépni. A változásnak belülről kell fakadnia, csak akkor jön el a megoldás. Minden más esetben, csak súlyosbodni fog, főleg ha akitől “lopjuk” az energiát, többet nem fogja adni…

És még egy analógiára szeretném felhívni a figyelmet, ami a sorozatban többféleképpen előjött. A Skorpió Uránusz is jelen van. Maga a szexuális felfedezése, és annak magaslatai és mélységei szintén jelen vannak a sorozatban. Nem csak annak kapcsán, hogy igen sok azonos nemű pár jelenik meg a sorozatban (több azonos nemű pár szerepel benne, mint különböző nemű, és a kettős identitású személyek is helyet kapnak), hanem annak kapcsán is, hogy a szexuális megélések sokszínűsége is látszódik. A megerőszakolás, a kölcsönös szexuális élvezet, a mély szerelemre épülő szexuális kapcsolat. Több nézőpontból szemléltetve. A Skorpió Uránusz már csak ilyen, persze nem mindegy a ház helyzete, itt az írónál szintén a nagy valószínűséggel 8-as házas analógiájának látásmódját érzékelhetjük.

Szóval ha szeretnéd ezeket az analógiás megéléseket, picit közelebbről megismerni, érdemes ezt a sorozatot megnézned, és megértened, hogy nem vagyunk egyformák, nem csak a környezeti hatások, nem csak a közösség, nem csak a megélés, de még a saját belső érzelmi megéléseink is benne vannak a dinamikai egységben. Minden mindennel összefügg, és ha valaki elindít egy szálat, akkor energetikailag a dinamika halad az útján.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!