Az elmúlt hetekben és hónapokban igen sokat olvashattunk az angol királyi családról. Legfőképpen Harryről és a feleségéről, illetve a helyzetükről, és arról hogyan reagált erre a királyi család.

A problémák amik előkerültek már régóta a szőnyeg alá voltak söpörve, és most itt volt az ideje, hogy előkerüljenek.

Ha csupán tranzithatásokat és progressziókat nézünk, akkor nem igazán látható az, hogy Harry miért tette azt amit tett. Azonban az érzelmi tengely bevonásával előkerülnek az érzelmi indítási pontok, amivel egy ember cselekvési mintázata és energetikai kapcsolatai megérthetővé válnak. Harry herceg mintáján mutatom be folyamatot, amely megmutatja az érzelmi tengely szerepét a radix képletben, és az aktuális folyamatok dinamikáját.

Először is nézzük a radix képletben, hogy Harry milyen energetikai kapcsolódásokba tud becsatlakozni az energetikai egységbe és milyen érzelmi dinamikája van, illetve milyen lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy tapasztalásokat szerezzen a Földi életében. 8-as házas Napjával önmagával kapcsolatban kell a legtöbb tapasztalást megélnie, a belső motivációs erőivel, és titkaival kapcsolatban. És ne feledjük, azt sem, hogy nagyon aprólékosan és részletesen kell minden egyes cselekvési és érzelmi irányt megtapasztalnia magával kapcsolatban, hogy képes legyen az értékest elválasztani az értéktelentől magával kapcsolatban.

Bak AC, Szűz Nap, Bika-Skorpió karma tengely, Bika Hold

A megtapasztalásai egyértelműen föld energetikában túlsúlyos, így a fejlődései és a megtapasztalásai lassúak és a fizikai világban egyértelműen megfigyelhetőek.

Kos-Mérleg érzelmi tengely, Ikrek Chiron, Mérleg Vénusz

Az érzelmi indíttatás és érzelmi megélések a levegő elemben túlsúlyos egy enyhe tűz energiával.

Skorpió Szaturnusz, Skorpió Plútó, Nyilas Uránusz, Nyilas Mars, Bak Jupiter, Nyilas Neptunusz, Mérleg Vénusz

Az energetikai kapcsolódások és környezeti hatások pedig vegyes energetikai csatornákon érkeznek, ezzel segítve az átfogó tanulási folyamatot a szülöttnél.

Életében igen kiemelt szerepet kap a 4-es és a 9-es háza, nem csak a felsorakozó bolygók miatt, hanem a fényszögek is ráerősítenek erre a tanulási folyamatra. Illetve a karma tengely 29 fokon lévő helyzete is feszültséget helyez erre a házra.

Azonban nem csupán a karmatengely, de az érzelmi tengely is kap egy feszült fényszöget, még pedig az érzelmi tudatosodás része, amely részt vesz egy teljes energetikai dinamikában. Amelynek két kiinduló pontja a kommunikáció, fókuszáltság, hivatalos társ, a másik pontja a cselekvés, karma, ok-okozat és a növekedés. És a támasztói a frusztráció és a magas érzelmi intelligencia.

Karma asztrológiailag a következő pontok érintettek a képletben:

Érzelmi tengely tudatos pontja – Diomedes -> a nagy harcos

Karma tengely felszállópontja- Typhon, Chariklo -> szörnyeteg, odaadás, megértés, saját határaink könnyű megértetése + 4 ház békesség megörzése

Vesta – Heracles

Merkúr – Apophis, Babel

Vénusz- Narcissus

aszteroida Lilith – Amenhotep

Plútó – Thetis

Jupiter – Merlin

érzelmi tengely tudatos pontja – Deneb Kalios – > baj, gyalázat, úttörő, vakmerő, erőszakos, önérvényesítő

karmatengely felszálló pontja – Alcyone -> vakság, elnézés

A környezeti hatások a következőképpen hozzák energetikába a szülött működési mechanizmusát:

Chiron – Uránusz 180 fok, Pallas Athéna – Chiron 45 fok, Merkúr, Junó,Vesta – Chiron 45 fok.

Amelyből látszódik, hogy az érzelmi dinamika erőteljesen összekapcsolt a fizikai megtapasztalási folyamattal, több kapcsolódásból beindítható a folyamat.

És csak egy okból lehet ezt a hatást enyhíteni, amely a király trigon elemeivel hozható létre. Kommunikáció, fókuszáltság, hivatalos társ -szabad akarat- és a kommunikációs csatornák lerombolása, majd újraépítése.

Az érzelmi dinamika Harry herceg esetében könnyen észrevehető, mert Ikrek Chironja van, ráadásul 5-ös házban, így az önkifejezés, önmegvalósítási életterülete erős érzelmi sérüléseket rejteget, amelyek a felnőttkori életében védekezési vagy pedig támadási folyamatban mutatkoznak meg. Mind addig, amíg nem képes felismerni ezeket a negatív érzelmi állapotból elkövetett negatív cselekvési mintákat, addig negatív megtapasztalásokat fog megélni.

Az érzelmi dinamikának az is a részese, hogy a megtapasztalásai a 8-as házból, Szűz analógiából érkeznek, azaz az érzelmi játszmák folyamán önmagát kell aprólékosan megismernie. A pelyvától elválasztva a búzát. Ráadásul az Éva pontja, azaz az ösztönös érzelmi színtér, amelyben kell megtapasztalni az érzelmeket az szintén 8-as házas analógiában Mérleg energetikával rendelkezik.

Kos FHLilith Mérleg Éva: A feladatod az, hogy az életed folyamán a társas kapcsolatok érzelmi állapotaival ismerkedj meg, és legyél a kapcsolatoknak a részesei, de úgy, hogy pontosan tudod, hogy egy bizonyos érzelemből elkövetett cselekvés kiből milyen reakciót vált ki (pozitív negatív egyaránt). A cselekvésed milyen érzelmi hatásokat vált ki belőled és másokból illetve azokat hogyan éled meg a társkapcsolatokban. A magas érzelmi intelligenciát a cselekvésekben kell meglátnod, és azok hatásait kell megfelelően alkalmaznod a társkapcsolatokban.”

Annyiba színezi át a 8-as ház ezt az analógiát, hogy a szülöttnek azt kell megtapasztalnia, hogy belőle milyen érzelmeket hoz ki a párkapcsolat, és az általa indított illetve mások által indított cselekvések milyen érzelmi reakciót váltanak ki másokból erkölcsileg és anyagilag.

Félelmei és frusztrációi egyértelműen a világképéből fakadnak, amelyek olyan mély érzelmi indíttatásúak, hogy lehetőséget kap a szülött arra, hogy nem csak érzelmi tudatosságával, de tudatos cselekvéseivel is képes legyen átformálni, megújítani azt a világképet amiben úgy gondolja, hogy élnie kell. Azonban ez a dinamika csakis a tudatos érzelmi formálással és megéléssel érhető el számára, ösztönös érzelmi megélés tekintetében csak negatív megtapasztalásokat kap és nem csupán azt tapasztalja meg, hogy értéktelen, hanem azt is, hogy az érzelmei nem helyénvalóak.

A korlátai pedig a közösségből érkeznek, bármilyen közösségbe is megy, mindig át kell formálnia magát, ki kell lépnie a komfort zónájából, különben érzelmi hatalmi harcokba keveredik bele, ahol vagy védekezik vagy pedig támad, hogy önmaga maradhasson.

És most nézzük meg, milyen érzelmi cselekvései voltak Harrynek és milyen hatás, milyen dinamikát indított be nála. Ez azért szükséges, hogy lássuk az érzelmi tudatosságának mértékét.

Mivel az alap személyiségben az egyik érintett pont a Juno, ezért kiemelt figyelmet érdemes szentelni a feleségének. És az időpontnak, amikor megismerkedtek és összeházasodtak. Figyeljük meg milyen kapcsolódást hozott létre Harry és milyen energetikát akart működésbe hozni önmagában.

A két fél, ha hihetünk a pletykarovatoknak, akkor 2016 nyarán ismerkedtek meg. Ebben az időszakban Harrynél a r. Uránusz energiáit hozta dinamikába a tr. Szaturnusz. Ami jól látható, hogy az Ikrek Chiront is működésbe hozta feszítő kapcsolódásával. Maga a Szaturnusz arra ösztönözte Harryt, hogy ne féljen és vállaljon felelősséget a közösségben és ne féljen a hosszútávú szerepvállalástól. + a r. Plútó a Junoval is kapcsolatba került, így a világképére jellemző frusztrációk bekapcsolódtak a hivatalos társának személyével és mindezek mellé jött még egy 4-es házas r. Ceres tr. Sedna kapcsolódás is, ami a megszokott családi háttér biztonságát rombolta és építette újra a herceg érzelmi biztonságában és növekedési erejében. És hogy ez tudatos vagy pedig ösztönös cselekvés volt Harry részéről azt a két ember szinasztriája fogja elárulni. Tudatos érzelmi formálás mellett, Harry érzelmi sérülési dinamikája gyógyulási fázisba kerülhet, ha választott személy energetikája ezt lehetővé teszi, illetve általa a világképe újraformálódik és képessé válik egy elfogadó közösségben hosszútávon elhelyezkedni.

Tehát 2016 nyarán progresszióban az Ac-re érkező Uránusz kialakított Harrynél egy függetlenedési vágyat, és ezt a vágyat érzelmileg meg is lépte azzal, hogy Meghant elvette feleségül. 2018. május 19-én, amikor progresszióban Harry Dc-jén volt a Chiron és a Napján a TranszPlútó. Amelynek folyamán a vágya az volt hogy a környezete gyógyítsa érzelmileg és a megtapasztalásai újabb szintre emelkedjenek önmagával kapcsolatban.

No de nézzük Meghan képletét:

A szinasztriában egyértelműen szemet szúr, hogy az érzelmi tengelyük fejlődési iránya energetikailag megegyezik, így az érzelmi fejlődés a két embernél együtt történik. Azonban mind a megtapasztalási és cselekvési mintáikban nem tudják segíteni egymást. Szexuális fényszögek nincsenek harmóniában, sőt még feszültséget is okoz a pár életében. Csakis úgy tudják a fizikális energetikai kapcsolódásukat működtetni egymás által, hogy tükröt tartanak egymásnak. Az önmagukról eltitkolt ellenszenves viselkedésre rátalálnak a másikban. És ezt az is erősíti, hogy Harry ösztönösen megélt érzelmi témája Meghan egy súlyos pontjára került, amelyben a félelem, frusztráció és érzelmi alapműködés található. A fordított eset annyira nem erőteljes, de azért energetikailag Meghan ösztönös érzelmi témája Herry érzelmi sérüléseinek energetikai mintázatát hozza. Azaz a két fél ösztönösen választotta egymást, és nem igazán foglalkoztak a tudatos érzelmi formálással és cselekvési irány tudatos megélésével.

Illetve érdekes ahogyan Harry karma tengelye kapcsolódik Meghan érzelmi tengelyéhez, a hatása igen feszült, de ha Meghan érzelmi tengeléynek középpontos számítását nézzük akkor az energetikai feszültség egyenlítődik. A kapcsolódás pedig ellentétes. Azaz Harry tudatos cselekvései Meghan ösztönösen megélendő érzelmi rendszerével van összekapcsolva, míg Meghan tudatos érzelmi iránya Harry ösztönös cselekvési mintájával kerül kapcsolatba. Ezzel pedig egy nagyon különleges működési mechanizmus áll elő. Ha a feleség hormonálisan az érzelmeit a mindennapokban megéli, azzal a férje cselekvésre lesz ösztönözve. Azonban nagyon nem mindegy, hogy a feleség milyen érzelmi állapotból indul. Ugyanis ha az érzelmi állapot negatív érzelmi állapotból indul, akkor Harry cselekvése is negatív cselekvési mintát fog elindítani, amelynek negatív megtapasztalás lesz a vége. Példával élve, ha Meghan például bosszút indít, vagy csak nem tudja elengedni a múltat, akkor a férje a 4-es házas Bika felszállóholdcsomópontja cselekvési aktivitásában fizikálisan negatív cselekvést fog indítani, amely ugye a származását illetve az eddigi érzelmi biztonságot kialakító közeget fogja érinteni.

Azonban nem csak itt kapcsolódik a két ember. Ahogy írtam Harry függetlenedési vágyában választotta Meghant. Amit Meghan mindenképpen energetikailag képviselt is, hiszen a karmatengelye Oroszlán-Vízöntő vonalon helyezkedik el. Azaz Meghan cselekvési iránya Harry közösségben elfoglalt helyét nagyban érinti. És ha Meghan negatív cselekvést indít egy negatív érzelmi állapotból, azzal Harry esetében bekapcsolja az Ikrek Chiron energetikát feszült aktivizálással. Azaz védekeznie vagy pedig támadnia kell a férfinek.

Ha már csak ennyit látunk a képletből, akkor láthatjuk, hogy Harry számára Meghan abszolút egy szükséges energetikai személy volt. Viszont, az, hogy a 2021-es évben mennyi botránynak lehettünk szemtanúi mutatják azt, hogy a pár negatív energetikákat működtet és ahelyett, hogy Harry érzelmileg gyógyulna, nagyobb érzelmi sérüléseket él át, mint amit fiatalkorában el kellett szenvednie. Mind ezt azért, mert egy olyan társat választott, aki ugyan a vágyait megtestesítette, de nem segíti elő számára a pozitív megtapasztalást.

Mondjuk a legtöbb esetben egy várandós nő esetében az ösztönös érzelmi működések jócskán felerősödnek, és a tudatos érzelmi megélést nem teszik lehetővé, ha a személy, addig még nem tanulta meg az érzelmi tudatos formálás technikáját, amellyel egy negatív érzelmi állapotból is képes pozitív cselekvési irányt indítani. És ahogy látjuk az eseményeket bizony Meghan még nem képes arra, hogy az érzelmek sokszínűségét kezelje, illetve felismerje, és annak minden módját mélyen megtanulja és elsajátítsa. Ami mellesleg nem csak Meghan, de Vilmos és Kate életében is jelentőségteljes érzelmi folyamat.

Nem lesz egyszerű a pár élete, már csak azért sem, mert egy Lilith aszteroida Plútó kapcsolódás is van a felek között, amely sok hatalmi harcot tartogat majd a pár számára, hogy képesek legyenek egyenlő felekként részt venni a kapcsolatban. És ki gondolta volna, igen a Plútó tulajdonosa Meghan, így a hatalmi harc az ő energiai működése során fog a párkapcsolatban jelentkezni.

És hogy mit is szeretett volna Harry elérni ezzel az egész kitálalási dologgal. Ami azt illeti progresszióban nincsen jelentőségteljesebb állása, így nem igazán volt érzelmi késztetése. Inkább a környezeti hatások miatt tette, és mert a felesége az említett módon energetikailag dinamikába hozta a férje viselkedési mintáját.

Meghan esetében az Ic-re kerülő Ceres és a tranzit Chiron amely az MC-re került indította el ezt a teljes folyamatot. A hölgy a közösségben elfoglat értékes értéktelen érzelmi játszmába bonyolodott bele, amelyben vagy támadóként bizonygatta mennyire értékes, vagy pedig sajnáltatta magát mennyire nem értékeli senki sem… és ezzel hozta a férjét játékba, amelynek következtében a férjnek is beindultak azok a dinamikai játszmák, amelyek az érzelmi játszmázást elindították.

És így lett látható ez a folyamat mindenki számára nyilvánvaló.

Mégpedig az Ikrek Chiron segítségével, amely az 5-ös házban érzelmi játszmában ragadva túlkommunikál, védekezve támad, kibeszél és minden egyes érzelmi sérülést előhoz, addig, amíg ővé nem lehet az utolsó szó és úgy nem érzi, hogy az érzelem ami benne növekszik az ki nem jött belőle teljesen.

Amúgy pedig Harry r. Chironjára lassan ráér majd a karmatengely felszálló cselekvési mintája is. Érdekes lesz látni, hogy a teljes folyamatban a kommunikáció begyógyította a sebeit az önkiteljesedést tekintve, vagy pedig nagyobb sérülést okozott számára…

Számunkra közemberekre ez már csak úgy fog hatással lenni, hogy Harry minden egyes érzelmi játszmára csendben fog reagálni. Nem kívánja majd bizonygatni se önmaga értékességét, és a felesége is elfogadja majd a közösségben a helyét.

Azonban erre igen kevés esélyt látok, inkább várható ezen dinamikai metódusok mellett, az, hogy egy olyan kommunikációs cselekvési mechanizmus fog elindulni, aminek a vége az lesz, hogy Harry vagy támadni fog ismét, vagy pedig védekezésre kell kényszerülnie. Ami a nyár közepén lesz majd esedékes 7 hónapban, amikor az Uránuszára ráér a Juno is. Valami ami a feleségét is erősen fogja érinteni a közösségi helyzetét illetően, illetve a családját és cselekvési irányát, mert a nyáron még a felszállóholdcsomópontjára is rá fog érni a Sedna…

Huhhh hát nagyon nem lesz mindegy, hogy az a cselekvés, milyen érzelmi irányból fog indulni, és hogy Meghan hogyan fogja a férjét érzelmileg befolyásolni.

Ezért kiemelten fontos az, hogy az ember milyen emberekkel alakít ki kapcsolatot, és kivel vállalja fel a fizikális megtapasztalásait, illetve hogyan formálja az érzelmeit, ami által nem csak a cselekvési irányát, de a megtapasztalásait is képessé válik formálni.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!