Sigmund Freud és Carl Gustav Jung dolgozta ki az emberiség archetipikus álmaiból és emlékeiből összeálló kollektív tudattalan elméletét.

A mai napig a pszichológia alapjai ezeken az elméleteken nyugszanak. Ezért a megértésükhöz érdemes először e két ember képletének vizsgálatával kezdeni. És láthatóvá fog válni, hogy a pszichológia és az asztrológia nem is lehetne közelebb, mint azt gondolnánk. Az asztrológia nem egy hit. Persze azoknak igen, akik a mai napig a külső megjelenés alapján és a lélekvándorlás alapján determinálnak egy személyt és nem veszik figyelembe a belső lélek fontosságát, illetve azt, hogy a lélek nem képes vándorolni, sőt semmilyen formában nem lép tovább az ember testéből. Később erről is beszélek miért.

Az asztrológia ugyan úgy a test-lélek-elme hármasára épül, mint az összes olyan tudomány, amely a lélekkel foglalkozik és annak rejtélyeivel, fejlődésével.

És akkor térjünk rá a lényegre, nézzük először Freud képletét, aki amolyan apa figura volt Jung számára. És sokban egyet értett a két személy, kivéve a szexuális irányultságon, amely a különválásukat eredményezte a két személynek.

Nézzük Freud képletét a közép értékű számított pontokkal és az igaz értékű számított pontokkal:

A számított pontok esetében ugye az eltérés abból adódik, hogy a Hold pályája nem állandó. Azaz a Hold amikor a Föld körül mozog nem ugyan azokba a pontokba tér vissza. Van egy erős kilengése, és ez okozza ezt az eltérést. Pont úgy mint a karma tengelynél, azaz a felszálló és leszálló holdcsomópontoknál. Hiszen ott ugyan úgy a Hold pályája az egyik tényező, ami alapján kiszámításra kerül az a számított pont is.

Freud képletében a karma tengely tekintetében nem számottevő ez a kilengés, alig 1 fokról beszélünk. Viszont az érzelmi tengely esetében az eltérés számottevő. Annyira hogy a két érték között jegyváltási eltérés is megfigyelhető.

Mi erről a véleményem, melyiket érdemes használni?

Mind kettőt. Hogy miért? Nézzük a geometriai középérték fogalmát.

A mértani (geometriai) középérték az a szám, amellyel helyettesítve az kiindulási adatokat, azok szorzata változatlan marad. Például a láncviszonyszámok középértékének a meghatározásához mértani középértéket számolunk.

Tehát ezt lefordítva a ciklikussági folyamatokban az érzelmi indítási kapcsolódások ugyan ahhoz az eredményhez fognak vezetni. Azaz a dinamikai rendszerben a kapcsolódás nem fog eltérést okozni a végeredményben. És mivel a tudatos érzelmi állapot arról szól, hogy a közösségben az emberek érzelmileg hogyan tudnak másokhoz kapcsolódni és általa önmagukat hogyan élik meg, így az adatoknak nem feltétlen kell pontosnak lenniük számszerűsítve. Ez pedig egy újabb érdekes gondolatot vet fel bennem. Mégpedig hogy az érzelmi indítások jegyhelyzetbeli analógiái tudnak keveredni. Két különböző megtapasztalású érzelmi struktúra mégis képes harmonikusan együttműködni, amennyiben a számított értékekben olyan nagy a kilengési érték, hogy az számtanilag mégis kiegyenlítődik. Azonban mindig érdemes tudni, mi az átlagolt eredmény, azaz milyen kapcsolódások által lesz még ugyan úgy megélhető a kapcsolódás, és mi az a kapcsolódás, amely által a dinamikai egység működni tud.

Tehát nézzük az érzelmi tengelyt Freud esetében:

Közép érték tekintetében ugye egy átlagolásról van szó. Ebben az esetben Freud képletében az érzelmi tengely Szűz-Halak jegyhelyzetben lesz megtalálható. Az igazi aktuális, megfigyelt, valóságos Holdpálya esetében pedig az érzelmi tengely a Mérleg-Kos tengelyre kerül, pont a karmatengely jegyhelyzetébe. Ami koránt sem szokatlan dolog Freud életmunkáját tekintve.

Nézzük először a Szűz Halak érzelmi tengelyt. Ebben az esetben az ösztönös érzelmi indítási energia a Halak energia alapján indítódik a személyben, és ösztönösen mindig innen indítja az érzelmi megnyilvánulásait, majd mikor felfedezi a személy az érzelmek minőségét és hatásait az emberi viselkedési mintákban, akkor képes azt tudatosan használni és irányítani. Tehát ha asztrológiailag vizsgáljuk ezt az egy kiragadott dolgot a személyiség dinamikai működésében, akkor bizony innen származik a “tudattalan” jelző. A Halak analógia egy dinamikai rendszert, egy másfajta látásmódot jelent, de nem az egyén életében, hanem kollektív szinten. Így ha egy személyes képletet nézek, sosem azt nézem, hogy személyesen mit mutat ez az egyénnek. Nem is lehetne. Hiszen ez a kollektív szerepét jelenti a dinamikai rendszerben. Persze igen, a személynek magának kell a megtapasztalásai által a megfelelő következményeket levonni, de a másokkal való kapcsolódások által a tudati állapota által tudja ezeket az impulzusokat átadni.

Úgy képzeld ezt el, hogy a saját személyes képletedben a te megtapasztalásod szerint, egy fizikai elméletnek az alap összefüggését kell megtapasztalnod, amivel nem tudod a teljes fizikai képletet felállítani, viszont mások a saját megtapasztalásukban igen, de csak akkor ha a te megtapasztalásoddal találkoznak, vagy a te megtapasztalásod éppen szinkronban van az ő megtapasztalásukkal. És itt érdemes azt is megemlítenem, hogy bizonyos láncok is vannak a rendszerben, így egy megtapasztalást, nem csak egy ember tud elindítani, hanem egyszerre több. Szóval nem egyszerű a rendszer, de nem is megfoghatatlan.

Most viszont térjünk vissza Freudhoz. Az ösztönös érzelmi indíttatásai ebben a rendszerben zajlottak. Azaz mikor egy félelem, vagy frusztráció alakult ki benne, egy közösségi hatásra, azt mindig a sorshoz tudta kötni. És ezt a vizsgálódásai által is ugyan úgy megtapasztalta. Még pedig úgy, hogy a Halak analógiára jellemző tudati állapot kivetítést alkalmazta. Ezért láthatta a fizikális megjelenési mintákat és alakította ki az analitikus látásmódot. Mert tudjuk jól, hogy a Szűz analógia nem csupán a testi, fizikális jellemzőket hordozza, hanem az analitikát és az elemzést. És ennél a tengely kapcsolatnál kifejezetten fontos is, hogy a felmerülő hatásokat az egyén összeszedje aprólékosan, és minden egyes apró eltérésnek valamilyen jelentőséget adjon. Tehát ide köthetjük Freud analitikus megközelítését, azt hogy az érzelmi indíttatásokat analitikusan vizsgálta és közelítette meg. De erre rá fog erősíteni a képlet többi eleme is, illetve ugyan ezt az eredményt fogja hozni a másik érzelmi tengely analógiája is.

Ha az igaz értéket nézzük, akkor ugye a Mérleg-Kos vonalat látjuk, és azt is, hogy viszonylag közel helyezkedik el a Mérleg Marsa Freudnak az érzelmi tengelyhez. Ha ez alapján kezdünk el vizsgálódni és az analógiákat elkezdjük értelmezni, akkor a Kos ösztönös érzelmi indítás egy folyamatos indítási kényszert tud létrehozni. Kos ösztönös érzelmi állapot esetében a személy mindig indít egy érzelmet. Legyen az jó vagy rossz, tudatos vagy ösztönös, pozitív vagy negatív, átgondolt vagy spontán a személynek mindig indítania kell valamit. Ha a ciklikussági folyamatot nézem a dinamikai rendszerben, akkor ez is egy kifejezetten fontos információt hordoz magába. Ugyanis ha a lélek a megtapasztalásai során nem kapja meg azt a fontos információt, hogy minden egyes érzelmi folyamatot indítani kell és az hatással van a társas kapcsolatokra, akkor nem is tud megszületni az a tudati állapot, hogy az ember az érzelmeiből indítja a cselekvéseit és annak függvényében tapasztalja meg amit kell, illetve ezáltal tud kapcsolódni másokhoz. Azaz az érzelmi tudatosságának felmérését ugyan úgy az érzelmi cselekvések és a közösségben lecsapódott érzelmi megtapasztalások fogják megadni. Azaz ahogyan indította a személy az érzelmi cselekvését, az megnyilvánulásában szintén egy cselekvés által fog létre jönni és megmutatkozni (Érzelmi tengely Mars kapcsolat). Mérleg tudatos érzelmi állapot pedig rávilágít arra, hogy a társas kapcsolódásokban nem minden érzelmi indítás adja vissza azokat a megtapasztalásokat, amik előre visznek. Ezért volt kiemelkedően fontos Freud életében, hogy az elméletét visszaigazolták, és Jung ugyan azokra a következtetésekre jutott, mint ő. Ha Freud ösztönös érzelmi állapotból indította volna a megtapasztalásait, akkor nem tudott volna Junggal kapcsolódni. Ez egyébként látszódik a képletében. (Ikrek Szaturnusz, Vízöntő Chiron, Bika Uránusz )

De mivel kollektíváról beszélünk és dinamikai folyamatokról, így Freud munkásságai is egy egységnek voltak az apró elmei. Így valakinek kapcsolódnia kellett hozzá a rendszerben. Ami még jobban megerősítette Freud tudati állapotát.

Mégpedig Carl Gustav Jung volt ez a személy. A két személy egyébként 1906-ban kezdett el levelezni, ami Freud progressziós ciklikusságában egy Lilith aszteroida MC együttállást és egy TranszPlútó Vénusz együttállást mutatott. Tehát az érzelmek értelmezésének megoldását és egy egyenlő félként együttműködő partnert mutatott, akivel a hosszútávú terveit és életcélját tudta megélni, megtapasztalni. Tranzit hatásként pedig ott volt a Halak Szaturnusz, azaz a környezet félt a megfoghatatlan megmagyarázhatatlantól, Bak Uránusz analógiában a rendszertől eltérő, a megszokottól eltérő struktúrákat kellett meglátni, a határokat feszegetni kellett, ahhoz, hogy a fejlődés tovább tudjon haladni kollektív szinten. Ikrek Plútó esetén pedig a gondolati és kommunikációs irányok által hozott frusztrációkat át kellett alakítani, szintén kollektív szinten. Neptunusz Rák, azaz az érzelmek másfajta látásmódja. Érzelmi tengely Bika-Skorpió vonalon, Karma tengely pedig Oroszlán Vízöntő vonalon a Chiron pedig Vízöntőben (ami egyben Freud visszatérése is volt, azaz tudatos kapcsolódás esetén érzelmileg gyógyító visszacsatolással szolgált és nem pedig újabb érzelmi játszmákba ment bele, Jungnak pedig Vízöntő Ac-je volt). Szóval minden adott volt ahhoz, hogy a társadalmi fejlődés az érzelmek az érzelmek felismerése és azok újítási folyamatai a ciklikussági rendszerben elinduljanak. Azonban ez csak akkor tudott megindulni ha mind a két fél érzelmileg tudatosan kapcsolódott a kollektívához. Azaz a tudati állapota tudatos volt és a tudatalattijuk képes volt érzelmileg egymáshoz kapcsolódni. Én ezt egyszerűen úgy szoktam megfogalmazni, hogy érzelmi intelligenciájukat tekintve a két ember képes volt a közös együttműködésre. Mind a kettő érett volt ahhoz, hogy ne csupán önmagukat hanem a kapcsolódási lehetőségeket és a tudattalan érzelmet is képesek legyenek meglátni és önmaguktól képesek legyenek elvonatkoztatni. Ezzel meglátva az érzelmi struktúra teljességét. (Rák Neptunusz) Jung esetében a progressziós állásban ebben az időpontban nem volt semmi, csak az ezt megelőzőben egy Junóra érkező Merkúr, ami érzelmileg tudatos állapotban egy hivatalosan felvállalható gondolkodásbeli kapcsolódást jelenthet. Tranzit hatásaiban pedig egy régóta Merkúron csücsülő TransPlútó volt megfigyelhető, ami nem csak előtte, de utána még pár évig érezhető hatást váltott ki Jung érzelmi tudati állapotában, és a Rákban álló Merkúrja azaz a gondolkodási és kommunikációs energiájában jelen volt a megoldás keresés az érzelmi gondolkodás problémáinak és felmerülő ellentmondásosságának a megoldására, tudatosabb átformálására.

És most nézzük Carl Jungot ő mit is hozott a dinamikai rendszerbe, számára mit jelentett ez az elmélet és hogyan tudott a rendszer részesévé válni.

Jung esetében az érzelmi és a karma tengely számítások esetében szűkebb a spektrum, így ő kevesebb emberhez tud csatlakozni, és csak bizonyos megközelítésekkel tud érzelmileg azonosulni. Persze esetében is láthatunk egy nagyobb kilengést, hiszen a közép érték szerint egészen az MC tengelyig ki tud lengeni az érték, amíg még helyes a kapcsolódási dinamika. És itt láthatunk egy újabb dolgot, ami visszamutat Freuddal való kapcsolódásra. Ezzel szűkítve a kapcsolódások számát. Ez pedig az a Skorpió MC a 29 fokon, és a még Nyilas érzelmi tengely. Ilyen szoros kapcsolódás esetén bizony tapasztalhat az ember egy összegző energiát. Azaz az életcél, a jövőkép összefonódik a tudatos érzelmi állapottal a magas érzelmi intelligencia megtalálásával, és az érzelmi együttműködések megtalálásával. De nem csak a Nyilas analógiával egyezve, azaz mély kutatásokat végezve, hanem az érzelmek mélységeinek és magaslatainak megtapasztalása által is. Hiszen csak az tud hinni valamiben, vagy megtanulni az érzelmek teljes spektrumát, aki már átélte az érzelmek minden fokát és típusát. És Freud Skorpió Ac-je ezt az érzelmi spektrumot egyértelműen közvetítette Jung számára.

De mindenesetre jól látható Jung képletében is az érzelmi tengely és a Mars kapcsolata a 11-es házban. amit a kapcsolódásuk által a tudati állapotuk által meg tudtak erősíteni egymás számára.

Érdekes megjegyeznem itt azt is, hogy Jung karma tengelye zárt jegyben helyezkedik el, ezért Jung mások érzelmi megtapasztalásait, csak akkor tudta befogadni és kollektíven kivezetve megtapasztalni, ha azok pontosan egyeztek az övéivel. Tehát csak úgy más megtapasztalásait amelyek energetikailag ugyan hasonlóak voltak mint az övéi, azokat nem tudta felhasználni és általa nem volt képes a fejlődésre. Ami azért is érdekes információ, mert Jungnak a Chironja is a zárt házban helyezkedett el. Így maga az érzelmi játszmáért felelős dinamikai pont esetében is megvolt ez a felállás.

Ezt sem vizsgáltam még behatóbban, sokszor érintettem már dinamikai rendszerekben, mikor valaki dinamikailag úgy korlátozta magát, hogy sok emberrel tud kapcsolatot létesíteni, de magát az érzelmi érést az érzelmi tudatosságot, csak olyan emberrel tudja kollektív szinten elérni, akivel a megtapasztalási folyamatuk megegyezik. Azaz tudatosan így válik képessé arra, hogy nem csak a saját megtapasztalásait hanem annak a személynek a megtapasztalásait is képes befogadni, aki megegyező megtapasztalást szerez. Ami pedig nem mindig adott, csak abban az esetben ha a személy valóban képes megtanulni azt, hogy hogyan tud kapcsolódni másokhoz. Ezért van az, hogy ebben az esetben is a karma tengely volt zárt házban, nem pedig az érzelmi tengely.

Illetve mi sem bizonyítja jobban a dolgot, mint amit sokszor úgy fogalmaztak, hogy Jung a szakmai karrierjét kockáztatta, amikor a Freud-i analitikus szemléletmódot alátámasztotta és egyetértett vele. Kos Chiron 2-es ház.

Ha Jung esetében nézzük az érzelmi tengely analógiáját a Nyilas- Ikrek vonalon 10-es 4-es házban, akkor az ösztönös érzelmi indítás maga a kommunikáció és a gondolkodás indítása. Azaz a gondolatok mindig megindulnak ösztönös szinten és azokat lehet tanulmányozni, hogy hogyan viszonyulnak, hogyan jelennek meg kollektív szinten és milyen célt érnek el. Milyen célból indulnak meg. A 4-es ösztönös analógia pedig nagyon szépen hordozza az érzelmi biztonság mutatóját. Azaz ha valaki érzelmileg negatív állapotban van, vagy érzelmileg sérült, akkor az általa indított gondolati irány tökéletesen meg fogja mutatni, hogy milyen érzelmi állapotból indította a személy a cselekvését. Amely a már kidolgozott tanulmányokba bele illik. Illetve az érzelmi spektrumrendszer által felállított tanulmányt teljesen lefed.

Az igaz értékek analógiáját tekintve pedig ott van a Nyilasban a Mars érzelmi tengely kapcsolat amely már a 11-es házban és az 5-ös Ikrek házban található. Azaz a belső gondolat, önmagadról kialakított gondolat egyértelműen látszódni fog a vágyaidban és a közösségben való megnyilvánulásodban.

Az eredmény végülis tényleg ugyan az, és ugyan azt az eredményt adja, mégpedig az ösztönös érzelmi állapot a tudattalan érzelmi állapot megnyilvánulását helyezi egy jól kidolgozott spektrum tanulmányba.

Szóval erről szól a kollektív tudattalan amiről Freud és Jung a tudati állapotuk fejlődése során a dinamikai rendszerbe bele raktak. Úgy hogy a dinamikai rendszerben részt vevő többi ember is a saját ciklikussága és fejlődési folyamata során kapcsolódni tudjon, és a saját megtapasztalásait meg tudja élni.

És akkor mondtam, hogy ki fogok térni arra, miért hatalmas nagy butaság azt hinni, hogy a lélek hallhatatlan és tovább vándorol, vagy hogy részeire szakadva megjelenik újabb inkarnációkban. Az ugye egyértelmű, hogy ez a hitrendszer egyik szabályozó eszköze volt, hogy amikor ezt hitte az ember, hogy ez létezik, akkor könnyebben el tudta fogadni a sokszor kegyetlen sorsát, és így mégis kivette a részét a kollektívában. A másik az, hogy ha energetikailag nézzük az energia megmaradást, és a dinamikai rendszereket, akkor nincs olyan hogy az energia, a teljes energia egy pontra kulminálódik. Ha nagyon rá akarnám erőltetni a “nagy robbanásra” is ezt a kulminálódott energiát, akkor is azt kell mondanom, hogy a ciklikussági folyamatban nem tud fennmaradni egy ilyen energia, mert az magát a dinamikai rendszert akadályozná a működésében.

Igen én is halottam más emberektől olyan beszámolásokat, hogy a halál után, mikor a lélek elhagyja a testet, akkor a tudati állapota által lát olyan dolgokat, amiket nem tud megmagyarázni.

De valóban arról van szó, hogy a lélek képes vándorolni, vagy arról van szó, hogy a tudati állapot miatt a tudati állapotnak megfelelően egy új megtapasztalást szerez az ember, de csak akkor tudja azt valójában megtapasztalni ha a testébe visszakerül és érzelmileg megéli azt.

Véleményem szerint nem a lélek adódik át. És tudjuk hogy a halál pillanatában a test teljesen leáll. Így egyedül a tudati állapot tud tovább menni. De nem a lélek által. Hanem a lélek és a test által. Azaz amikor valaki a dinamikai folyamatnak a kollektívának a részese, akkor a saját megtapasztalásai által hat a többi emberre. A saját megtapasztalásai beindít másoknál más megtapasztalásokat, más ciklikussági folyamatokat, ami generációról generációra átadódik. És van, hogy egy ciklikussági folyamat több évszázadon keresztül “pihen”, nem kerül vissza a dinamikai rendszerbe. De nem azért, mert nincs lélek aki felvállalná, hanem mert egyszerűen nem kerül tudati szinten senki sem azzal az érzelmi megközelítéshez közel, nem tudja magába fogadni és általa saját megtapasztalást szerezni. Azaz nem képes arra hogy elvonatkoztasson magától, nem érett annyira, hogy érzelmileg magasabb szintről lássa a dinamikai rendszert amiben benne van és aminek a részese. És érzelmileg nem tudatos annyira hogy a kollektívához megfelelően kapcsolódjon. Egyszerűen benne marad az ösztönös önzés állapotában. És az érzelmi indításai csakis a saját igényeinek a kielégítését szolgálja. Nem képes érzelmileg együttműködni másokkal és ezáltal a megtapasztalásai is negatívak lesznek és negatív érzelmeket fognak létrehozni. Mind önmagában, mind pedig azoknál akik kapcsolatba kerültek ezzel a személlyel. Ez pedig nem segíti elő az érzelmi együttműködést.

Az én megközelítésemben az asztrológia nem egy hit, nincs szó lélek vándorlásról. Egyszerű dinamikai rendszerről van szó, amelyben az egyének belső érzelmi indítások által másokat dinamikailag működésbe hoznak és magukat is fejlesztik a saját ciklikussági rendszerükben. Egyedül a tudati állapot az ami képes arra, hogy generációról generációra tovább adódjon, és általa újabb dinamikai mozgások induljanak be, már akkor is, ha az egyén lelke és teste eltávozott a Földről. Azaz nem tud a dinamikai rendszerre újabb megtapasztalással hatással lenni. És soha nem is lesz képes rá. Egy élete van mindenkinek. Az hogy ezen rövid idő alatt, milyen tudati állapotot ér el valaki az csakis tőle fog függeni. És hogy mit hagy hátra az is tőle fog függeni. De hogy a lelkét nem fogja itt hagyni az biztos. Még a rossz szellemek sem maradnak itt. Azok ugyan úgy az aktuális tudati állapot kivetülései. A tudattalan érzelmi állapot megtapasztalásai.

Magát a tudati állapotot pedig a teljes rendszer a teljes képlet fogja megmutatni. És ez a számított pontok által lesz látható. Az hogy kinek hova érdemes kapcsolódnia a dinamikai rendszerben, kivel tud kapcsolódni és kire milyen hatással van, illetve hogy mi a feladata a kollektívában az egységben. És még jó pár információ leszűrhető. Hiszen ott a szabad akarat is a rendszerben. Így az hogy egy aktuális pillanatban kiről milyen benyomást alakítunk ki, és hogyan kapcsolódunk hozzá vagy nem kapcsolódunk hozzá az is igen sok információt hordoz magában.

Például két ember ha érzelmileg nincs azonos tudati állapotban, akkor hiába vannak dinamikailag nagyon jó kapcsolódási pontokkal, egyszerűen nem fognak tudni kapcsolódni. Mégpedig azért, mert érzelmileg nem tudnak együttműködni, más energetikai minőségben vannak.

És akkor hogy a fogalmak asztrológiailag is tisztázódjanak, az érzelmi tudatalatti az Éva az érzelmi tudatosság a Fekete Hold Lilith számított pontok. Az érzelmi tudattalan megnyilvánulása és kapcsolódási pontjai a leszálló holdcsomópont, míg a felszálló holdcsomópont az érzelmi tudatosság megnyilvánulása és kapcsolódási pontja. Azonban a dinamikai rendszerben nem csak tudatos és ösztönös érzelmi állapot létezik, hanem van pozitív és negatív megtapasztalással járó megtapasztalás is.

És ezért fordulhat az elő, hogy valaki hiába erőlteti magára a felszállóholdcsomópontjának megfelelő analógiás energetikát, mégis képes negatív megtapasztalást elkönyvelni… mégpedig azért mert az ösztönös érzelmi tudatállapottal is lehet érzelmet a közösségbe kivezetni. A tengelyek nem úgy működnek, hogy a felszállóholdcsomóponthoz egyértelműen a tudatos érzelmi állapot kapcsolódik. Az a szabad akarat befolyásolja, azaz maga az egyén, hogyan akar, hogyan szeretne, hogyan tud kapcsolódni másokhoz és hogy hogyan akarja megélni a megtapasztalásait. Még akkor is, ha a tudattalan érzelmi állapota irányítja a folyamatot.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!