A lélekkel rendelkező testekre is érvényesek a Newtoni törvények?

Persze egyből rávághatjuk, hogy igen, hiszen egy világűrben rekedt ember is pontosan úgy fog viselkedni, mint egy lélekkel nem rendelkező test. Azaz a tehetetlenség törvénye szerint:

Minden test megtartja nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását mindaddig, míg egy másik test vagy mező által kifejtett hatás nem kényszeríti mozgásállapotának megváltoztatására.

És itt nem csak bennem, de már másokban is megkérdőjeleződött ez a dolog. Valóban érvényesülnek Newton törvényei egy lélekkel rendelkező testre is?

Ha egy ember teljesen magára van hagyva, nincsenek kapcsolódásai, akkor is mozgásba fog jönni, pedig külső fizikai erőhatás nem érte.

Ha egy ember teljesen magára van hagyva, ráadásul, úgy hogy a ciklikusságát veszélyeztetik, akkor is képes mozgásba jönni. Vagy úgy hogy a kapcsolódási rendszere energiát ad számára, vagy úgy, hogy önmaga által hozza létre az energiát, ami mozgásba hozza. Mind ezt úgy, hogy fizikai erőhatás nem éri. Tehát a lélek és a lélek kapcsolódások egy újabb energiaforrást, egy újabb dinamikai tényezőt hoznak létre.

Jaj NE! Nem fogok megmagyarázhatatlan kvantumrészecske elméleteket gyártani, és egy a most ismert dinamikai rendszerbe egy újabb elemet behozni. Ha erre vágysz, akkor lapozz, nem fogok transzcendentális spirituális agymenésekkel szórakozni. Mert az asztrológia rendszere sem az, csak vannak akik azzá teszik.

Szögezzük le, az emberi testben működik a lélek, így a testre ható erők a testen keresztül mutatkoznak meg. És mivel a test olyan fizikai adottságokkal rendelkezik, amelyekre érvényesek a Newtoni törvények, így ebben a rendszerben fogom keresgélni a megoldást.

Tehát Newton tehetetlenségi törvénye alapján a lélekkel rendelkező test, a nyugalmi állapotából vagy egyenes vonalú mozgásából csak akkor billenthető ki, ha egy másik test vagy mező fejt ki rá hatást, amelynek következtében megváltozik a mozgása.

Mikor van egy lélekkel rendelkező test nyugalmi állapotban?

 1. Amikor fizikai mozgást nem végez a test.
 2. Amikor érzelmi mozgást nem végez a test.
 3. Amikor se fizikai se érzelmi mozgást nem végez a test.
 4. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a lélek.
 5. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test.
 6. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test és a lélek.
 7. Amikor fizikai mozgást nem végez a test, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.
 8. Amikor érzelmi mozgást nem végez a test, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.
 9. Amikor se fizikai se érzelmi mozgást nem végez a test, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.
 10. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a lélek, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.
 11. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.
 12. Amikor egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test és a lélek, és nincs energiaáramlásban másik lélekkel rendelkező testtel, testekkel.

És ez nem az összes variáció. A lényeg hogy ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a lélekkel rendelkező test mikor van nyugalmi állapotban, ahhoz mérnünk kell a testet amely lélekkel rendelkezik. Illetve meg kell határozni magát az inerciarendszert, amelyben érvényesülni tud a lélekkel rendelkező test nyugalmi állapota.

Mit lehet mérni egy lélekkel rendelkező test esetében?

 1. Érzelmi állapotot
 2. Energiaáramlást
 3. Mozgást

Ezek elegendőek ahhoz, hogy egy lélekkel rendelkező test dinamikai működését fel tudjuk írni?

Meglátjuk.

Nézzük Newton II. törvényét, amely a dinamika alaptörvényét írja le.

F=a*m

No most már jól látható, hogy a dinamikai képletben szükség van a tömegre, amely meghatározza a tehetetlenség mértékét, és a gyorsulásra.

Ilyeneket viszont mérni nem tudunk a lélekkel rendelkező testek esetében. Azaz természetesen a testre gyakorolt külső fizikális hatásokat tudjuk mérni, de azok az egyszerű test alaptulajdonságaiból adódnak, nem pedig a lélek dinamikai viselkedését írja le.

Akkor ezt mégis hogyan lehetne?

Vissza kell térnünk, ahhoz az alap gondolatmenethez, hogy a lélek mikor van nyugalmi állapotban. Mivel lehet meghatározni a lélek nyugalmi állapotát, amikor nem történik mozgás. Azaz nincs érzelmi energia áramlás, vagy egyenes irányú mozgást végez a lélek.

Fontos kihangsúlyozni, azt, hogy az életnek szüksége van a ciklikusságra.

És amíg nem jelenik meg egy olyan életforma, amelynek nincs szüksége a ciklikusságra, addig ez egy igen fontos alaptörvény. (Nem a vírus más, ne keverd ide.)

És itt gondoljunk arra, hogy mikor az egysejtűben elindul az anyagcsere folyamat, akkor annak folyamatosan cserélődnie kell. Mert ha megszűnik a folyamat, akkor az élet is megszűnik. És gondolj nyugodtan a táplálkozásra, anyagcsere folyamatokra, mert ezek szemléltetik a legjobban ezt a ciklikussági szükségletet. Ugye az ember esetében például a lélegzés.

Tehát alaptörvénynek felírható az, hogy a lélekkel rendelkező testnek ciklikusságban kell lennie.

Amely a test-lélek egységére egyenlően hat, és a folyamataiban megfigyelhetőek, leírhatóak.

Maga az inerciarendszere az a ciklikusság. Amint kikerül ebből a ciklikusságból nem fognak érvényesülni rá a lélek dinamikai törvények.

Maga az asztrológiai rendszer pedig ezt a ciklikusságot vizsgálja, méri, szemlélteti.

Vizsgálja:

 • ciklikusság idejét
 • ciklikusság hatásait
 • ciklikusság folyamatait
 • és magát a ciklikussági rendszert
 • ciklikusságban létrejövő kapcsolódásokat és dinamikai folyamatokat.

Milyen ciklikusságot vizsgál az asztrológia?

A Földhöz viszonyítva, az élethez viszonyítva, vizsgálja a Napot, és a Holdat. Tehát vizsgálja az élet ciklikusságát, amely meghatározza az életünk ciklikussági folyamatát. A test esetében ezeket ismerjük, hiszen felfedeztük már az anyagcsere folyamatainkat stb. Ezek viszont szorosan össze vannak kapcsolva a lélekkel, és természetesen ugyan azok a ciklikussági folyamatok érvényesek rá. Így igazából teljesen mindegy, hogy a test ciklikusságát határozzuk meg előbb, vagy a lélek ciklikusságát. Maga a ciklikusság ugyan olyan mértékben hat a testre és a lélekre egyaránt. Ezért az asztrológia a testet és a lelket egy egységként kezeli és úgy vizsgálja a ciklikussági hatásokat.

És most a legalapvetőbb ciklikusságokat nézzük:

Nap haladási irányát, láthatóságát, sebességét. Aztán vizsgálja a Hold láthatóságát, haladási irányát. Majd pedig vizsgálja a Nap és a Hold közös kapcsolódási pontjait is.

Mik ezek pontosabban:

 1. Ekliptika: Nap láthatósága, ami egyébként kijelöli a Naprendszer pályasíkját is.
 2. Fokok: haladási sebességet vizsgálja az ekliptikán. 360 fok (1 fok nem teljesen egyenlő 1 nappal)
 3. Nap pályasíkjának és a Hold pályájának metszéspontjait (felszállóholdcsomópont, leszállóholdcsomópont.)
 4. Hold gyújtópontjait.
 5. Egymás közötti kapcsolódásokat, azaz a fényszög kapcsolatokat.
 6. Hold és Nap kölcsönhatásai: telihold -> újhold
 7. Nap gyújtópontjai
 8. Földhöz viszonyított helyzetet egy meghatározott időpillanatban ( AC )

És ennyi, nem több!

Minden más, ami az asztrológiai rendszerben van, azt az ember a megfigyelései, megtapasztalásai által rakta bele a rendszerbe. Egyébként ha nagyon szigorú akarok lenni, maga az ekliptika fok rendszere is egy ilyen tényező, azaz maga a 360 fok, így azt majd mellőzni fogom a tehetetlenség meghatározásánál.

Tehát megállapítható az, hogy minden lélekkel rendelkező test nyugalmi állapotban van ha a ciklikusságában egyenes vonalú egyenletes mozgást végez?

Valójában ezt mondják az asztrológusok. Lépd meg, csináld meg, a karmád szerint élj és akkor sikerülni fog. Ha a sorsod szerint élsz akkor minden rendben lesz.

No de mivel mérjük a lélek nyugalmi állapotát? Hiszen egyszerű testek esetében a tömeggel mértük. Minél nehezebb egy test tömege, annál nehezebb mozgásba hozni.

Lélekkel rendelkező test esetén mit szoktunk tapasztalni?

Próbálj meg egy durcás kislányt rávenni arra, hogy megváltoztassa a helyét és próbálj meg egy vidám kislányt rávenni arra, hogy változtassa meg a helyét!

Megvan?

Ha arra a következtetésre jutottál, hogy a durcás kislányt nehezebb kimozdítani, akkor a feltételezésed téves. Ugyanis egy durcás kislányt is ugyan olyan könnyű elmozdítani. Adj neki egy nagy adag vattacukrot és mindjárt arrébb megy, vagy üvölts rá és ijeszd meg. Tehát nem az érzelem pólusa fogja meghatározni ezt a dolgot. Így az ha azt mondod, hogy a pozitivitás vagy negativitás határozza ezt meg, akkor tévedsz. Ráadásul a durcás kislányhoz épp olyan könnyű kapcsolódni, mint a vidám kislányhoz.

De legalább így látható, hogy kiemelkedően fontos tényező lesz a kapcsolódás. Ugyanis ha nem lehet kapcsolódni, akkor nem lehet energiát kifejteni.

Hogy miért? Próbáltál már a kamasz gyerekedre hatni totálisan spirituális tanító jelleggel, amikor ő éppen szart a fejedre? Egyik fülén be a másikon ki. De ha leordítottad a fejét, mindjárt összefosta magát és érezte, hogy valamit csinálnia kell, még ha fogalma se volt arról, hogy mit, de mozgásra kényszerült. És ez egy szemléltető példa, jó sok helyzeten végig lehet ám menni a bizonyításhoz.

Érzelmi állapotot mivel mérhetünk akkor még?

Egyből rávághatjuk, hogy elégedettséggel.

És itt jön a neheze. Mert hogy attól, mert valakinek a vágya teljesül, az még nem feltétlen jelenti azt is hogy elégedett.

Van hogy valaki vágyik egy luxus autóra, mert azt hiszi, hogyha lesz egy luxus autója, akkor boldog lesz. De aztán kiderül, hogy az autót fenntartani nagyon drága, hogy nem is vonzza úgy a nőket, hogy a sebesség korlátozások miatt nem is lehet gyorsan menni stb.

Azaz a valóságos érzelmi beteljesülés egyszerűen nem fog egyezni az elképzelt érzelmi beteljesüléssel.

Azt hiszem már kezdünk egyre közelebb kerülni a megfejtéshez.

Tehát valójában azt kellene vizsgálni lélek szinten, hogy az elképzelt érzelmi vágy mennyire van közel a valóságos érzelmi vágyhoz.

Mert ha egy olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, amelyhez tudunk kapcsolódni és az elképzelt vágyát képes némi energia megadásával létrehozni, az könnyebben fog mozgásba jönni.

Egy kis szeretetet könnyebb adni magunkból, mint 10 évnyi teljes imádatot. Azt hiszem eléggé átérezhető a példa.

No de az asztrológiában mi méri azt az érzelmi vágyat aminek az irányába hajt mozog a lélek és mi az, ami megmutatja a valóságos megélhető érzelmi állapotot?

Vénusz? Az csak a boldogság forrását mutatja a dinamikai folyamatokban.

Hold? Az az érzelmi megtapasztalást mutatja a dinamikai folyamatokban. El tudod mondani azt, hogy mikor valakinek a képletét vizsgálod és mondjuk a Holdja az 6-os Kos házában van, hogy arra vágyik a lelke, és minden cselekvésének és mozzanatának az a célja, hogy érezze a mozgás érzését, és annak minden aspektusát éljen át? Ugye nem, mond hogy nem teszel ilyet. És még csak nem is gondolsz ilyenekre, mert ezzel nem csupán determinálod azt a szerencsétlen lelket, de a tudattalanját is manipulálod. És gondolom te szándékosan nem akarsz ártani ugye?

Felszállóholdcsomópont? Az az érzelmek fizikális kivezetési csatornája. Ha valakinek a Mérlegben helyezkedik el a felszállóholdcsomópontja mondjuk a 7-es házában, akkor az érzelmi vágyának beteljesülése az lesz, hogy egyfolytában érzelmi kapcsolatban legyen másokkal? Az érzelmi vágya be fog teljesülni, ha folyton érzelmileg kapcsolódik máshoz? Valóban? Mond hogy a válaszod nem volt. Mégpedig azért nem a válasz, mert a személy nem arra vágyik, hogy érzelmileg másokkal együttműködjön, hanem akkor tudja megélni az érzelmi vágyait, akkor tudnak azok fizikálisan létrejönni, ha képes másokkal megfelelően kapcsolódni. És ez hatalmas különbség.

Aztán ilyenkor még bekapcsolódik a képbe ugye az is, hogy fűvel fával nem lehet kapcsolódni, mert hiába kapcsolódott, csalódott benne, pofára esett, és valójában ő csak arra vágyik, hogy… a másik ember megértse őt. (Rák 3 Fekete Hold Lilith) Szóval ne tegyük ki a klienseket a csalódás érzésének, nem szép dolog.

És ha azt mondod ezek után hogy a teljes képlet fogja megmutatni, akkor azt mondom, hogy az a teljes folyamatot fogja mutatni, mikor, hogyan, mi által, miért, és hogyan tud majd a ciklikusságában egyenes egyenletes irányban haladni.

Tehát a képletben mennyire meglepő a Hold gyújtópontjai fogják meghatározni azt, hogy a lélek mire vágyik. A Hold gyújtópontjai tartják a Föld és a Hold mozgását egyensúlyban. Ezen pontok alakítják ki a két bolygó stabilitását.

A két gyújtópont pedig az érzelmi tengelyt alakítja ki. A távolabbi gyújtópont a Fekete Hold Lilith, míg a közelebbi gyújtópont az Éva pont. Ne keresgéld sokáig a Föld térfogatában helyezkedik el.

A Fekete Hold Lilith az elképzelt vágyat fogja kijelölni, míg az Éva pont a megvalósítható, megélhető, létrehozható érzelmi vágyat fogja jelezni.

És ha ez a két érték közel kerül egymáshoz, akkor lesz a lélek nyugalmi állapotban a ciklikussági folyamataiban.

Minél távolabb kerül egymástól ez a két érték, annál nehezebb lesz a testet érzelmileg mozgásra bírni.

Sok esetben ilyenkor az elme meg is hasad. Mikor a lélek és a test különböző valóságokban képes csak létezni. De ez további vizsgálatokért kiállt.

Hogyan lehet egy tengelyen elhelyezkedő két pontot egyenlőségbe hozni?

A válasz az hogy természetesen sehogyan, és nem is kell. Hiszen nem ezt a két értéket kell egyenlővé tenni. Ha azt megtennénk, maga a nyugalmi állapot szűnne meg. És a példával élve a Föld és a Hold egymásnak ütközne.

Tehát nem ez a megoldás. Na de akkor mégis micsoda?

Fontos az, hogy a lelket a ciklikusságában vizsgálja az asztrológus, bizonyos időpillanatban. Azaz a ciklikusságában bizonyos helyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy látható legyen hogy a helyén van.

A Föld Hold mozgásban is, úgy ellenőrizzük azt, hogy a Föld Hold mozgás nyugalmi állapotban van, hogy a Holdat ellenőrizzük a pályáján.

És ha a Hold a pályáján nem jó irányban halad, nem jó sebességgel, és letért a megszokott pályáról, akkor ott történt egy változás, megszűnt a nyugalmi állapot, és valamilyen hatás lépett a rendszerbe.

Mért lenne ez másképpen az asztrológiai rendszerben. Pont ugyan ezt kell tennie az asztrológusnak.

Ellenőrizni kell a Holdat a pályáján, megfelelően halad, jó sebességgel?

Ismerős valakinek az, hogy teliholdkor az emberek megőrülnek? Vagy hogy újholdkor tehetetlenek? Vagy hogy megmagyarázhatatlanul izgatottak?

Egyszerűen nincs a helyén. Ami okozza a nyugalmi állapot megszűnését. Persze ezt jó szokásukhoz mérten az emberek a fizikai környezetre vetítik ki, vagy a másik hülye emberre kenik, de valójában. Az a helyzet, hogy a lelkük nincs nyugalmi állapotban.

És ha behozzuk az asztrológiai képlet többi elemét is, csak szűken az eddig felsoroltakkal, azaz a Napot és a Nap Hold metszéspontjait, akkor az aktuális állásukhoz képet megmondhatóvá válik, az, hogy a lélek nyugalmi állapotban van-e.

Mert ha az elbeszélések, feltárás során ugye a kliens jön a problémájával, hogy de hát Mucika már megint annyira de annyira idegesítő volt, hogy hiába kértem tőle, meg mantráztam szét titokban a tudattalanját, csak nem képes még mindig arra, hogy elmossa a bögrét maga után. És én ettől annyira de annyira kiborulok, mert én Mérleg felszállóval tudom, hogy akkor leszek boldog, ha másokkal együttműködök. De Mucikát nem lehet szeretni, nem lehet kedvelni… Meg van!

És ilyenkor kell megvizsgálni azt, hogy miért nincs a helyén. Feltárni azt, hogy mely alap készség okozza azt, hogy a lélek érzelmileg nincs nyugalmi állapotban. Hogy a kliens vágy valóság dinamikájában feltárjuk a szakadékot, és meglássuk azt, hogy mennyire lesz nehéz őt visszahelyezni a nyugalmi állapotába, vagy éppen ő hogyan fogja tudni kialakítani a nyugalmi állapotát.

De amíg az asztrológus nem látja magát a “tömeget”, addig ha a feje tetejére is áll hiába mondja azt a kliensnek, hogy az ekliptikán haladva ha ehhez igazítja magát, akkor majd jó lesz…

MERT NEM LESZ JÓ!

Mert nem a pályát kell helyre rakni, hanem a gyújtópontokat, aminek a helyes működésével fog a nyugalmi állapot kialakulni a ciklikussági folyamatban.

És a Hold minden egyes alkalommal jelezni fog, hogy nem halad a pályáján.

És hogy akkor hogyan is írható fel a Newtoni képlet?

Azt hiszem még keresni kell a gyorsulást, ahhoz, hogy felírható legyen a képlet lélekkel rendelkező test esetében is.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!