A mai napig az asztrológiát egy megmagyarázhatatlan hitrendszernek, filozófiai életszemléletnek tartják.

Azonban nem az. Az asztrológiának nincsen köze a hithez. A dinamikai kapcsolódások, az ösztönös tudattalan dinamikai cselekvések, lelki, érzelmi, érési folyamatok akkor is létre jönnek, ha a személy nem hisz az asztrológiai rendszerben. Nem szükséges hinni hozzá, elegendő megfigyelni a dinamikai folyamatokat, mind személyes szinten, mind pedig csoportos szinten, amelyek statisztikailag fogják hozni az eredményeket.

Hogy életfilozófiai szemléletnek lehetne e nevezni az asztrológiát? Végül is annak lehet nevezni, hiszen olyan logikai összefüggéseket tár fel az ember számára, amely mércéket állít fel önmagával szemben.

Azonban az asztrológia kezdi kinőni a filozófiai irányzatot és kezd átalakulni egy objektíven megfigyelhető rendszerré, amely az emberek dinamikai kapcsolódásait vizsgálja és feltárja az emberi viselkedési mintákat az érzelmi, lelki folyamatok tükrében. Így foglalkozik a kapcsolódási minták sémáival és a lelki folyamatok dinamikájával. Az asztrológus feltárja a lélek tudattalan és tudatos reakcióit a társadalmi kapcsolódások és az önkép feltárása által. Foglalkozik a lélek fejlődési ciklusaival és fizikális megnyilvánulásaival a tudat állapottal egy életen keresztül.

Az asztrológia pedig logikai következtetésekkel segíti a különböző filozófiai igazságok létrehozását.

A test, lélek, elme hármasában a lélekkel az asztrológus foglalkozik. Nem a hitrendszerben, hanem a valós életben a fizikai létben. A lélek nem születik újra. Amikor a test megszűnik létezni, úgy a lélek is megszűnik. Nem alakul át, nem formálódik, csakis a fizikai létben képes érezni és a tudati állapottal lehet hatni a lélekre. Az elme az ami felfogja és értelmezi az érzelmeket és a lélek tevékenységeit.

Mire lehet használni az asztrológiát?

A lelki folyamatok, érzelmi folyamatok feltárására szolgál. Segít az ember számára abban, hogy az érzelmeit, érzelmi megnyilvánulásait érzelmi fejlődését megértse.

Hogy megértse a lelkét, hogy a tudattalan érzelmi folyamatait meglássa, hogy a negatív viselkedési mintáira rálásson.

Hogy megértse egy ember miért váltja ki belőle azt az érzelmi megélést.

Hogy megértse, hogy az ő érzelmi hatása hogyan hat más emberek érzelmi hatásaira.

Hogy a lélekfejlődése során miért csak bizonyos emberekkel tud csak kapcsolódni.

Hogy az érzelmi érésének folyamán miért kell megélnie azokat az érzelmi folyamatokat, amiket megélt.

Hogy megtanulja a lelkét észre venni, tudatosítani az érzelmi folyamatait.

És sok mindent le lehetne írni, amit az asztrológus tud csak feltárni.

Hogy lássa hol a helye a dinamikai rendszerben, az egységben.

Miért fogadjam el azt, hogy a bolygók alakítják ki az én lelkemet és érzelmi állapotomat?

Először is a dinamikai rendszerben, az asztrológiai rendszerben nem csak bolygók vannak. Ennél jóval több elemből áll maga a feltérképezési rendszer és nem is annyira egyszerű, hogy azt mondom Kos vagyok, mert a Nap a Kos csillagképben helyezkedett el, mikor megszülettem 🙂

Szóval lépjünk ezen túl.

Az asztrológiai rendszer bizonyos emberek megtapasztalásaira, megfigyeléseire épül. Olyan emberek megtapasztalásaira, akik úgy tudtak kapcsolódni más emberekhez és az ő megtapasztalásaikhoz, hogy a tudati állapotuk (lélek lenyomatuk) fent maradt és a dinamikai rendszerben jelen vannak a mai napig és hatással vannak ránk. A mai napig olyan ciklikussági, megtapasztalási folyamatokban vagyunk jelen, amelyben az elődeink tudati állapotait arra tudjuk használni, hogy megfigyeljük a lelket, a lélek fejlődési folyamatát.

Ami azt jelenti, hogy nem a bolygók és dinamikai pontok határozzák meg a lelket, arra csak hatással vannak, amely bizonyos viselkedési mintákat alakít ki. Maga a naprendszer egy működő dinamikai egység, és ezt az egységet képezte le az ember, vetítette le önmagára, amiben benne van. Ez pedig sokban nem változott. Egy kr.e született ember a fizikális kapcsolódásai által megtapasztalhatja a szerelmet, a csalódást, szégyent, árulást, fizikai brutális halált, elmúlást stb. A dolog csupán annyiban változott elődeinkhez képest, hogy a környezeti hatásokhoz jobban alkalmazkodva az érzelmek megélése, a lélek megtapasztalásait jobban megértjük, és van időnk és energiánk ezzel foglalkozni, ami által jobban le tudjuk írni a lélek viselkedési mintáit, és jobban meg tudjuk érteni a lélek működését. És szerencsére tudunk az elődeink tudati állapotához kapcsolódni a saját tudati állapotunkkal.

Az ő megfigyeléseiket fel tudjuk használni és a saját lélekfejlődésinkbe be tudjuk építeni. És nem azért, mert a lelke éppen körülöttünk lebeg, valami megmagyarázhatatlan energia forrásban. Egyszerűen a tudati állapota maradt fent annak az embernek, akinek olyan megtapasztalásai voltak, amelyek pozitívan a ciklikussági folyamatokban szükségesek voltak és más emberek is tudtak hozzá kapcsolódni a saját ciklikussági folyamataikban. Igen ez egy energia áramlási dinamikai rendszer, ami úgy működik, hogy az aktuális időpillanatban jelen lévő emberek tudati állapotát összekapcsolja a már nem élő emberek tudati állapotával. De ugyan ez működik két élő ember esetében is. Csak ott többféleképpen indulhat el a kapcsolódási lehetőség. Lehet egyszerű lélek lélek kapcsolódással és megtörténhet tudati állapot lélek kapcsolódással, vagy tudati állapot tudati állapot kapcsolódással. Viszont ebben az esetben a két ember hatással is lesz egymásra és a ciklikussági folyamataikban egymás lelki fejlődésében is részt vesznek, hatással vannak egymásra. Hogy az időintervallum, ebben az esetben milyen tényező, és hogy ebben az esetben beszélhetünk e arról, hogy az idő állandója megszűnik és az érzelem kapcsolja össze a lelkeket és tudati állapotokat? Hát azt hiszem ezt nem nekem kell feszegetnem. Én használom az időt, mint állandó, és ezért beszélek testtel rendelkező tudati állapotokról és testtel nem rendelkező tudati állapotokról.

Fontos kiemelnem, hogy az aki meghalt, annak a tudati állapota már nem képes a fejlődésre és a ciklikussági folyamatára. Ő már lezárta, megtapasztalta amit kellett, így vagy úgy, tudatosan vagy tudattalanul, negatívan vagy pozitívan, és a teste megsemmisülésével újabb érzelmi folyamatokban nem tud részt venni a saját szintjén. Sőt nem is születik újra. A lélek nem képes fent maradni, vagy egy újabb testet találni magának. Azonban az élő emberek, akik testtel rendelkeznek és ezáltal a ciklikussági folyamataik által a tudati állapotuk is részt vesz a dinamikai rendszerben, ők képesek kapcsolódni a lezárt tudattal rendelkező tudati állapothoz azaz a megtapasztalásokhoz, amelyek valamilyen formában fent maradtak az utókornak. Mégpedig a megtapasztalásaik tükrében, mert hogy ebben az esetben ez lesz az állandó, nem pedig az idő.

És akkor térjünk vissza az asztrológiai rendszerre.

Van egy rendszer, ami az ember lelkét vizsgálja, mégpedig a környezete és kapcsolódásai által. Mára eljutottunk odáig, hogy nem csak a fizikai környezeti hatásokat látjuk, hanem a belsőbb tudattalan viselkedési mintákat is. Már nem csak kognitíven tudjuk fejleszteni a viselkedési mintákat, hanem azt jóval mélyebben tudjuk felismerni magánál a gyökerénél a léleknél, nem pedig az agyban.

És ez nagyon sok veszélyt rejt magában.

A mai asztrológusok pedig nincsenek erre felkészülve. A szakma még nem jutott el odáig, hogy a tudattalanra rá tudjon világítani, úgy, hogy a lélekben ne képződjön sérülés vagy egy újabb érzelmi játszma, amely az egokép azaz önkép viszonyulásaihoz próbál igazodni. És itt nem csupán a determinálásokkal van a gond. Nem csak azzal van a gond, mikor egy asztrológus azt mondja, hogy neked egy Szűz Marsod van, így ez meg az lesz, és ez meg az fog történni., meg ilyen meg olyan vagy.

Hanem azzal is gond van, hogy az asztrológus nem tudja összehozni a tudatost a tudattalannal. Hogy az asztrológus nem látja, hogy az amit mond a kliensről, az nincs összképben azzal, amit a kliens önképként azonosít magával. És ez ellenhatást vált ki a kliensből, sokszor hárítja azt, és a kognitív pozitív viselkedési minták kialakítása helyett elindulhat egy olyan trauma, érzelmi sérülés, amelyben a kliens önképe még jobban sérülhet, még nagyobb hasítás képződik az önkép és a tudattalan között.

De nézzünk egy példát, hogy láthatóbb legyen mi történik, mi az ami történhet egy ilyen esetben.

Ez Tom Cruise születési képlete a valós értékű számított pontokkal és a közép értékű számított pontokkal.

Nézzük mi történik az asztrológiai tanácsadás folyamán. Először is, amikor az asztrológus elvállal valakit megkéri, hogy 3-4 kérdést írjon össze ami jelenleg foglalkoztatja őt, és amire választ szeretne kapni a konzultáció során. Nem, ez nem azért van, mert így egyszerűbb, vagy mert az asztrológus így már tudni fogja hogyan manipulálja a klienst. Erre azért van szükség, mert az asztrológus kap egy impulzust a kliens tudattalanjáról. Más esetekben történhet egy rajzelemzés és más tudattalant feltáró értelmezési séma is előkerülhet. Amit vagy jól értelmez az asztrológus, vagy nem.

De nézzünk rá a képletre és ami látszódik, mert hogy ebben az esetben nincs lehetőség arra, hogy Tom Cruise-al csináltassunk egy tudati állapot felmérő tesztet.

Nagy vonalakban és most tényleg csak tágan nézem az ösztönös viselkedési mintát és a vágyképet, a progresszió és a tranzitot nem veszem most figyelembe első alkalommal, a kérdések felállításakor, majd a későbbiekben ráépítem a folyamatra. Azonban nem meglepő ha azt mondom a legtöbb esetben a kérdések zöme a jövőre koncentrálódik, a szerelemre, párkapcsolatra, munkára, hivatásra.

Íme Tom Cruise belső kérdései, amelyeket önmagának tesz fel, mikor egy konfliktus helyzetben találja magát:

Kikkel kell kapcsolódnom, hogy végre kiteljesedhessek?

Ki az a személy, akit a sors nekem rendelt?

Milyen közösségben kell részt vennem, hogy boldog lehessek?

Miért nem tudok másokkal úgy kapcsolódni, hogy önmagamat ne kelljen elnyomnom?

Ezek az alap érzelmi fejlődési struktúrái, ehhez jön hozzá az érzelmi sérülés, ami a rá ható hatások kapcsán előjön és a dinamikai rendszerben tartja. Természetesen tudattalan állapotban és ezáltal egy negatív érzelmi hullámvölgybe konfliktusba helyezve a lelket, hogy az tudatosodjon a személyben. Az érzelmi sérülésből adódó kérdések amik foglalkoztatják őt:

Mi a sorsom?

Miért hagytak egyedül?

Miért bántanak azok az emberek, akikkel együtt kell lennem?

Mik azok a jelek amiket figyelnem kell?

Hogyan tudok másokhoz kapcsolódni úgy hogy ők ne bántsanak?

Hogyan lehetnék már végre boldog?

És akkor jöhet a progresszió és a tranzit, amely ezen kérdések mellett behozza a képbe a vágyat és az éppen aktuális ciklikussági folyamatba a konfliktust, az elakadást, aminek kapcsán a lélekfejlődésben rákényszerül a személy, hogy vegyen észre magában olyan viselkedési mintákat, amelyek a másokkal való kapcsolódásban rámutatnak arra, hogy a magáról alkotott képe nincs egyensúlyban azzal, mint ahogyan mások látják a vele való kapcsolódás által.

Nézzük például 2001-es időt, amikor vált Nicole Kidmannal.

A kérdése az lett volna, hogy hagyjam e, hogy a feleségem elváljon tőlem, vagy küzdjek érte és ne hagyjam?

Ha nézzük a tranzit hatásokat, akkor láthatunk egy Asztrea Lilith aszteroida együttállást Oroszlánban, egy Jupiter Vénusz Juno együttállást a Halakban 5 ház kezdetén, egy Szaturnuszt a 7-es Bika házban, Chiron 2-es , Plútó 2-es Nyilas, és az érzelmi tengely 3-9, Vízöntő-Oroszlánban, és a 9-es Rák Vestán a felszálló. Uránusz a 4-esben Vízöntőben.

És akkor mit tud mondani egy asztrológus, aki nem veszi figyelembe a tudattalan érzelmi játszmáit a kliensnek. Azaz, hogy ő maga sincs tudatában annak, hogy formálja önmagát annak függvényében, csak hogy ne kelljen megélnie azt hogy elnyomva marad, hogy nem tudja megélni a vágyát. Tudattalan érzelmi játszmákat kezdeményez a kivetítő félre és bizonygatja mennyire rátermett, és hogy az amit a másik állít róla, az közel sincs ahhoz, mint amit ő akar elérni. Ő nem önző, egyáltalán nem nyom el senkit, sőt igazából őt nyomják el. Ő hagyja hogy a másik egyedisége kiteljesedjen, megtesz mindent annak érdekében, hogy a másiknak jó legyen. És valójában amikor ezt mondja igaza is van.

Tehát erre az asztrológus megnézi a személyiséget ebben az életben. Mi a feladata, a léleknek mit kell megtapasztalnia, magában milyen konfliktusokat indít és hogy hol kell tudatosodnia. Nagy vonalakban: Oroszlán-Vízöntő karma tengely, amely együtt áll az IC-MC tengellyel és a leszállóholdcsomóponttal együtt áll a Szaturnusz is.

Elkezdi, hogy ebben az életedben az a feladatod, hogy :

Az egyéniség és a csoporttagság az egyéni célok és a csoportok céljai közti kérdéseket veti fel. Azt tanulja, hogyan rendelje alá saját céljait a csoportérdekeknek, illetve hogyan fogadják el a csoport céljait sajátjukként. Ez a tengely kiemeli a személyes szerelem, szeretet és az emberbaráti, önzetlen szeretet ellentmondásait. A hangsúly általában eltolódik az egyik felé a helyzettől függően.

Rák Nap a következőket jelenti: A Rák leginkább a családjában érzi jól magát, ami igazi védettséget nyújt neki. Ezért nagyon kötődik, ragaszkodik a családjához. Mély érzelmekre képes. Szívesen gondoskodik másokról, mindig kész segíteni. A legsebezhetőbb karakter. Sokszor kihasználják önzetlenségét. Az a típus, aki sokáig nyel, ha bántják , nem szól, aztán valami kis dolognál kiborul. Ettől megkönnyebbül, de később bűntudata van. Másokat érzelmi zsarolással tart kontroll alatt. A sírást eszközként használja céljai eléréséhez.

És akkor elkezd azonosulni a kliens azzal a képpel amit az asztrológus elmond neki:

A feleségem nem ért meg, én gondoskodó és a családhoz ragaszkodom, de ö önzőnek tart. Én úgy gondoltam vele családot alapíthatok, de ő csak eltaszít magától. Az idők alatt én alárendeltem magam neki a kettőnk érdeke volt a fontos, nem pedig az enyém. Akkor én jó úton haladok. Ő az, aki rossz úton halad. Én a karmámnak megfelelően élek, csak ő lehet a rossz. És már itt elkezdődik a hasítás a magáról alkotott kép és a felesége által alkotott kép tekintetében, és nem a tudattalan viselkedési formáira kerül a hangsúly. Az amit visszajelzésként kap a feleségétől azt negatív megtapasztalásként éli meg, és a konfliktus által nem tudatosítja a tudattalan viselkedési formát. Azt hogy miért került dinamikailag ebbe a helyzetbe, hanem csak az önképét, EGO képét erősíti. Ráadásul ilyenkor újabb negatív viselkedési minták alakulnak ki.

Ok, sokan felhördülhetnek, de hogy hát egy elemzés nem ebből áll. Igaz, de ha végig nézzük az elemeket, ha végig viszem a Szaturnusz kérdésköreit is mint karma felelőst, illetve az összes többi dinamikai pontot, akkor ugyan erre a nézőpontra fogok kilyukadni. Nem elegendő, hogy az asztrológus csak az egoképet erősíti a kliensben, de még hasítja is a tudatot. Ez nagyon nem jó. Mert a klien tudatosan alakít ki olyan kognitív cselekvési mintákat, amellyel nem az egészséges önképét erősíti, hanem az idealizált önképet. Ezért is keres fel Tom egy olyan embert, közösséget aki a Halak energiával megadhatja neki az önigazolást. ( lásd Szcientológia)

Pedig az asztrológusnak a kliens dinamikai működésére kéne rávilágítania, a tudattalanjára és negatív viselkedési mintájára.

De ne szaladjunk ennyire előre, mert ugye ezekben a helyzetekben egy szinasztriai összevetés is készül, hogy a kliens teljesen bebizonyítsa magának, mások által azt, hogy a másik az aki a helytelen úton jár, és a másik bántja őt és hogy neki kellene változtatnia ahhoz, hogy a kapcsolatuk rendbe jöjjön. Mert ő az aki téves úton jár. Tom nem erőltet rá semmit sem a feleségére, lásd gondoskodó és nagyon is érzelmes ember, akinek a szíve tele van szeretettel. És igen pontosan tudom, hogy amikor valaki eljut egy asztrológushoz, akkor azon van, hogy ne a másikra helyezze a hangsúlyt, hanem önmagára, önmaga változtatására. De mi jó sül ki abból ha az önkép elnyomja ezeket a megtapasztalásokat? Mi jó származik abból, ha az elme elkezdi manipulálni magát és úgy tesz, mintha tudatos lenne, de ugyan akkor ugyan azokat a tudattalan játszmákat játssza?

És itt totálisan el szokott szabadulni a POKOL. Mert az egyik fél szépen vetíti ki a másikra a negatív tulajdonságait, amit önmagában ugye nem akar elfogadni, nem tud meglátni.

Nézzük meg Nicole Kidman képletét.

Kinek tűnik fel, hogy ez a két személy dinamikailag egymás tükörképei és kivetülései? Hogy az érzelmi folyamataikban pontosan egymás ösztönös tudattalan viselkedéseire mutatnak rá?

Egy átlagos asztrológus nem ezt fogja mondani, hanem azt, hogy mennyi a közös jó kapcsolódási pont, és mik a konfliktus összeférhetetlenségek a személyiségekben. És tovább erősíti az egoképet.

Látja mindenki ugye Nicole Kidman érzelmi tengelyét 12-6 os témával Mérleg-Kosban, ami egyébként Bika-Skoprió energetikával is kapcsolódik, azaz nem egyszeres a kötés, hanem kétszeres a két személy között. Bejátszva a sors egymásnak rendelt engem ezzel az emberrel a sors köt össze témakört. Ez az igazi karmikus kapcsolódás, amikor esélye sincs dinamikailag elkerülnie az egyik embernek a másikat. És az asztrológus azt mondja ebben az életetekben ezt meg azt meg kell tanítanod a másiknak. Ami egy újabb tudattalan impulzust ad a kliens számára, amivel újra bele kerül egy érzelmi játszmába. Merthogy felmerül ilyenkor az a kérdés benne, hogyha nekem rendelte a sors, akkor miért nem tudok együtt működni vele? És erősíti magában azt, hogy a feleségét nem engedheti el, mert neki meg kell mutatnia, neki ezt meg azt.

Ha ez a két személy egymással maradt volna, a negatív ösztönös viselkedési mintájukban, azaz a meghasonlott önképükkel, akkor folyamatosan gyilkolták volna egymást. Tom visszament volna ösztönösen tudattalanul oda, min változtasson magában, hogy együtt tudjon maradni a feleségével és elérje a vágyképét, Nicole pedig azzal küzdött volna, hogy a sors rendelte őket egymás mellé, és folyamatos kompromisszumba hajszolta volna magát, csak azért, hogy elérje, hogy aktivizálja magát és kezdeményezhessen és hogy egy értékes emberhez kapcsolódhasson. (Nem volt véletlen, az az érzelmi megnyilvánulása amikor táncolt az utcán a válás kimondásával. Érzelmileg tudatosan élte meg a válást és örült neki. Ami egy érzelmileg kibillent állapot volt, ugyan nem a negatív érzelemben értelmezve, hanem pozitív érzelemben értelmezve, de egy kibillent állapot volt.) És tovább szenvedtek volna. Ugyan a kapcsolódás egy egészséges önképpel nagyon jól tudott volna működni dinamikailag, azonban mivel a ciklikussági folyamataikban mind két személy a tudattalan játszmáikban ragadt, így erre nem sok volt az esély. Ugyanis a két személynek egyszerre kellett volna tudatosodnia. Erre pedig igen kicsi szokott lenni az esély, hiszen a ciklikussági folyamataik teljesen eltértek. És ha a dinamikai rendszer szabályosságait nézzük, bármennyire is beszélnek az emberek arról, hogy két ember egymásnak rendeltetett, ez nem igaz. A dinamikai rendszer nem foglalkozik semmivel sem. Pont úgy mint a fizikában vagy a kémiában kapcsolódási lehetőségek vannak. Az emberek a lelkükkel nem fixek benne. Ami a rendszerben fix az az energia áramlás. Nem az a lényeg, hogy a két személy ezt meg azt megélje, hanem az a lényeg, hogy a személy ilyen és olyan hatást váltson ki másokból abban a bizonyos időintervallumban és közösségben. És hogy erre ki hogyan reagál, az lesz majd a szabad akarat kérdésköre.

A két személynek meg volt a szabad akarata. Ha megnézzük Tom esetében a 10-es Halak házban helyezkedik el ez az energia, ami rávilágít arra, hogy bizony a céljai elérésében nagyon sok olyan lehetőség van, amely nagyon sok “sorsszerű” kapcsolódást hoz el neki, de hogy melyiket fogadja el, melyikhez kapcsolódik, az az ő saját szabad döntése. És ha valakihez tudattalan érzelmi játszmával kapcsolódik, egészségtelen önképpel, akkor negatív megtapasztalásokhoz fog jutni, azonban ha ezt tudatosan teszi, akkor pozitív lesz a megtapasztalás. És nem kell túlmisztifikálni az egészet. A lélek érzelmeket tapasztal meg. Az egész annyi, hogy ha figyeli a másik személyhez való kapcsolódáskor, hogy milyen érzelmek képződnek benne, úgy hogy az egészséges önképét megéli, és ezek az érzelmek pozitívak, akkor a kapcsolódás tudatos. Hiszen nem azért kapcsolódott a személyhez, mert önmagát ki akarta teljesíteni. Hanem tudatosult benne, hogyha másokhoz kapcsolódik és kompromisszumban él velük, akkor képes önmagát kiteljesítenie a kapcsolódás által.

Tehát ebben az esetben az asztrológusnak egyértelműen látnia kellene a tudattalant és az érzelmi sérülést, és azt hogy ez a két ember, egy se veled se nélküled érzelmi játszmában tartja egymást. Amelynek hatásaként egymás tudattalanját provokálják. Folyamatos negatív érzelmi hullámvölgyben pedig alkalmatlanok arra, hogy tudatos pozitív megtapasztalást éljenek meg közösen. Így a kapcsolódási dinamikájukban csak le fogják húzni egymást, illetve arra kényszerítik egymást, hogy konfliktus által fejlődjenek, ne pedig a kapcsolódási dinamikájuk által.

Egyik fél sem rossz, egyik fél sem hibás. Hiszen mind a két fél a sérülései miatt marad a dinamikai működésben. Nem lehet, és nem is szabad ráerősíteni az egoképre ebben a helyzetben. Legfőképpen azért nem mert az csak a konfliktust erősíti. És ha a konfliktus által jön a lélekfejlődés, akkor az nem egyszerre történik meg. Abban az esetben lehetséges a lélekfejlődés egységesen megélni a két félnek, ha nem a konfliktus, hanem a dinamikai kapcsolódási kivetítés hozza el a fejlődést. Azaz az egokép helyett a nézőpont arra összpontosul, hogy milyen tudattalan negatív viselkedési formát csinál a személy. És a másik megtapasztalásai segítenek abban, hogy a személy egoképe közelebb kerüljön ahhoz a nézőponthoz, mint amit a társa lát.

Fontos kiemelnem azt is, hogy ezen megközelítés esetében, nem személyiségi jegyekről beszélünk, hanem dinamikai viselkedési mintákról és reakciókról. Fontos ilyenkor megértetni a klienssel, hogy szabad akaratából eldöntheti, hogyan reagál az őt érő hatásokra.

Ekkor lehet feltárni a negatív viselkedési mintákat és kialakítani kognitíven a pozitív viselkedési mintát. De ez nem megy anélkül, hogy az önkép vágya, az önkép érzelmi kivezetése ne kerülne egyensúlyba a tudattalan önkép vágyával és a tudattalan érzelmi kivezetéssel. És nem indul el az egészséges önkép kialakítása, ahol a személynek nem kell hasítania , ahol már nem csak a jó és a rossz létezik. Ahol ezeket a dolgokat nem kell élesen elválasztani egymástól. Hanem létrejön egy elfogadó önkép, amelyben az idealizált önkép és a mások által látott önkép együtt tud létezni és elfér egymás mellett az önképben. A személy elfogadja azt amit mások látnak és tud vele azonosulni.

És ha jobban megnézzük, az asztrológiai szemlélet még nem tart ott, hogy ezt megmutassa a kliensnek. Még arról beszél, hogy mi a jó. Mi a tudatos, mi a negatív, mi a pozitív. Pedig ez nem így működik.

Hosszú még az út.

És hogy megválaszoljam konklúzióként mi is az asztrológia?

Egy eszköz amelynek segítségével a sérült önkép egy egészséges önképpé tud fejlődni. Aminek segítségével a személy ráláthat a tudattalan viselkedési mintáira. Láthatja az éppen aktuális hatásokat, aminek segítségével az érzelmeit könnyebben be tudja azonosítani. Aminek segítségével szét tudja választani a kivetítéseit és a negatív viselkedési mintáit. Az érzelmei által rálát a tudati állapotára. Aminek segítségével jobban ráláthat a lelkére. És aminek segítségével egy egészséges, tudatos lélekké válhat az életében.

Illetve képes a tudattalan lélek pozitív programozására is.

Nem több életen keresztül, nem lélekvándorlásokon keresztül. Hanem ebben az egyetlen életében, amelyben megtapasztalhat, érezhet és boldog lehet. És ha elpazarolja az időt, ha elpazarolja az életét, akkor nem lesz több lehetősége, még akkor sem ha hisz benne.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!