Az asztrológia mivel a lélekkel foglalkozik, így mindig is igényelte a kivetítő felet ahhoz, hogy a belső lélek folyamatok érzékelhetőkké váljanak. És ettől az egész folyamat szubjektívvé vált.

A képlet elemzés folyamán, ugyan az asztrológiai rendszer konstans, azonban a rendszer szabad értelmezése az értelmező személyiségétől függővé vált.

Lásd a sok értelmezési rendszert, ami ilyen és olyan nézőpontokat rak bele pluszba a rendszerbe. Ott a kérdező asztrológia, karma asztrológia, középkori asztrológia, térbeli hatású asztrológia, Uránuszi asztrológia, asztrozófia. ( számmisztika, tartott, és még a kineziológia is, habár nem az asztrológia rendszerét használja, de ugyan úgy a szubjektív intuíciót alkalmazza) . Ugyan az a rendszer, de attól függően, hogy az értelmező személyisége és nézőpontja milyen, attól függően történik az értelmezés. Ettől pedig a rendszer szubjektívvé válik, és természetesen ezáltal mérhetetlenné.

Ez a sok irányzat pedig egyáltalán nem segíti az asztrológia objektivitását és mérhetőségét. Ha a rendszer benne marad a szubjektivitásban, ugyan úgy egy intuitív megfoghatatlan rendszer lesz, ami ugyan működik, de mindig is a kivetítő, kivetített személy megtapasztalására, nézőpontjaira, tudattalan viselkedési mintájára fog támaszkodni.

Hogyan válhat az asztrológia mérhetővé?

Első körben a szubjektivitást kell megszüntetni a mérhetőség érdekében, és egy megfelelő asztrológiai rendszert kell felállítani, amelyben a szubjektivitást azaz a kivetített fél szerepkörét kiszedjük a rendszerből, illetve a tudattalant.

Ez lehetséges?

Lehetséges az, hogy magát az asztrológust is és a kliens tudattalan értelmezési spektrumát is ki lehet szedni a rendszerből, és így is rá lehet tekinteni a lélekre?

Ami azt illeti véleményem szerint ez megvalósítható.

Persze ehhez meg kell érteni magát az intuíciót a dinamikai rendszert és a működését.

Mi is az intuíció?

Megérzés, ami nem logikai következtetésekből eredeteztethető, hanem olyan tudattalan viselkedésre utal, amelynek a folyamatát nem lehet visszakövetni.

Mint a van egy érzésed, amit nem tudsz hová tenni. Ez az érzés nem azért alakult ki, mert ért téged egy hatás, hanem valahonnan keletkezett és ennek az érzésnek a hatására élsz át egy környezeti hatást, kapcsolódást.

Az intuíció a lélek felőli érzés indulás, amit az agy még nem fordított le. És ezt azért nem tudta megtenni, mert nem az agy képezte az érzést, azaz nem egy környezeti hatás révén, vagy egy kapcsolódás révén jött létre.

Akkor mégis honnan alakul ki az érzés maga. Hogyan alakulhat ki egy érzés, amit nem az agy indít?

Tételezzük fel azt, hogy a lélek érzelmek halmaza, amelyet az agy képes értelmezni. A környezeti hatásokra létrejövő érzelmeket pedig a lélek az érzelmi halmazában tárol. Tételezzük fel azt is, hogy az érzelmek kialakulása kölcsönhatás révén jöhet létre. Ez a kölcsönhatás pedig lehet egy másik személy, vagy pedig egy környezeti hatás vagy pedig a belső tudattalan lelki folyamatok, amelyek érzelmek formájában nyilvánulnak meg.

Ebben az esetben pedig az érzelem lesz az állandó.

A lélek a ciklikussági érési folyamatai során megadott minőségű és megadott kapcsolódásokon keresztül tud csak fejlődni. Ezáltal ha csak magát a kapcsolódásokat és környezeti hatások által létrejövő kapcsolódásokat vizsgálja az ember, akkor onnantól kezdve a személyes megélés, a megfigyelt személy tudattalan szubjektivitása kizárhatóvá válhat. Nem szükséges a visszajelzése a személynek, ahhoz, hogy az érzelmi halmaza és érzelmi folyamatai megfigyelhetővé válhassanak. Hiszen maga a kapcsolódás fogja megmutatni a tudattalant.

Hogyan zárható ki az asztrológus szubjektivitása a rendszerből. Ez már egy jóval könnyebb folyamat. Hiszen elegendő az, hogy az analógiás rendszer szubjektív értelmezését kizárjuk a rendszerből. Hogy az asztrológiai értelmezést nem egy személyiségi jellemzésként használja az asztrológus, hanem egyszerűen dinamikai pontokként, kapcsolódásokként tekint rájuk.

Hogyan is értem ezt.

Adott egy ember, aki az élete folyamán érési folyamaton keresztül megy át, érzelmeket él át a kapcsolódásai és a belső érzelmi folyamatai által. Azonban ezek a folyamatok az asztrológiai rendszer által megfigyelhetővé válnak, leírhatóak.

Nézzük Natalie Portman képletét:

Mi az ami látható a képlet segítségével a lélekről a lélekfejlődésről és a dinamikai működésről a rendszer által értelmezési nézőpontok nélkül, azaz a szubjektivitás nélkül.

Láthatóak a belső körben a fényszögek, amelyek a lélek működési és belső folyamatait tárják fel. Azaz mikor a lélek a belső érésen megy keresztül ezen dinamika alapján működik. Idéz elő önmagában egy konfliktust, vagy pedig megerősíti önmagát. De mikor kapcsolódik valakivel, akkor szintén ezen dinamikai működés által vetíti le önmagára a környezeti hatásokat és próbálja azokat értelmezni a meglévő megtapasztalásai által.

Láthatóak a csatornák és azok minőségi témái. Hol milyen kapcsolódásokat tud kialakítani a személy, milyen minőségben tudja a kapcsolódásokat megélni, megtapasztalni, és a teste hogyan tud a lelkéhez kapcsolódni, milyen megnyilvánulásokat és viselkedési mintákat fog mutatni, és milyen tudati állapotot képes kialakítani.

Láthatóak a témák mely életterületen fognak ezek a megnyilvánulások megtörténni.

És ennél több nem látható a képletből.

A tranzitok segítségével láthatóvá válnak a lélekre gyakorolt hatások.

A progresszió által pedig láthatóvá válik a lélek fejlődési üteme.

Ezekből több nem olvasható ki objektíven, minden más, amit az asztrológus elmond, az az ő kivetítése az ő szubjektivitása, az ő megtapasztalásai által létrejövő értelmezési tudat állapota.

És minden más, amit az asztrológusok használnak, az szubjektívé teszi a rendszert. Egy rajzelemzés, vagy egy íráskép elemzés, vagy bizonyos kérdések feltevése a tarot, a számmisztika szubjektívvé válik az asztrológustól és az asztrológus lélekfejlődéséhez fog kapcsolódni.

Szóval a rendszer csakis akkor lesz mérhető, ha a szubjektív tényezők kikerülnek a rendszerből.

És hogy miért Natalia Portman képletét választottam? Az érzelmi tengely azaz a tudatos és tudattalan érési folyamata valós helyzetben pontosan az AC-DC tengelyen helyezkedik el. Azaz Natalia Portman kapcsolódásai és megnyilvánulásai egyértelműen mutatni fogják a lélek érési folyamatát. Amennyiben Natalia Portman tudattalan érzelmi játszmákban ragad, akkor az a kapcsolódásai által megfigyelhetővé válik illetve maga a megjelenése is tükrözni fogja.

Ezt pedig azért tettem, mert az embernek szüksége van a szubjektivitásra, ugyanis csakis a viszonyítási pontok önmagunk leképezése folyamán lehetséges a lélekfejlődés az érzelmek megélése. Így ha szeretnél egy önigazolást létrehozni magadban, vagy a tudattalanodat működésbe hozni, akkor érdemes Natalia Portman képletét, céljait, megnyilvánulásait megvizsgálni. Mert az ő esetében fizikálisan is láthatóvá válik a kapcsolódás általi tudattalan és tudatos viselkedési minták.

Hogy a feltételezés meg fogja e állni a helyét?

Ez majd annak a folyamatnak lesz az eredménye, amikor kialakul az az objektív rendszer, amelyben az emberek értelmezni tudják majd a kapcsolódásaik által a saját lélekfolyamataikat. Amikor már a belső lélekfolyamataikat nem vetíteni szeretnék, hanem a kapcsolódás maga hozza el a tudati állapot megtapasztalását.

Hogy ezáltal az asztrológus feleslegessé fog válni?

Nem, biztos hogy nem, hiszen az objektív rendszer célja nem a szubjektivitás és az intuíció megszüntetése. Csupán a lélek mérhetőségét célozza meg. A lélek fejlődése során mindig is szükséges lesz a belső és külső kivetítésekre. Ez az ami szerintem nem fog változni, mert az agy lélek kapcsolódás csak ezt a folyamatot tudja értelmezni.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!