Valakinek az elképzelése sokszor nem más mint egy illúzió, és az is marad, ha egy független rendszer annak ellenkezőjét be nem bizonyítja. Tudom vannak olyan asztrológusi nézetek, amelyben úgy gondolják az emberek, hogy mikor egy gondolat megszületik, akkor annak helye is van a dinamikai rendszerben. (Azt már csak csendben jegyzem meg, hogy az asztrológiai rendszer a fizikai megfigyelésekre épülve jött létre. Először fizikálisan lett megfigyelve a rendszer, és utána a megfigyelések segítségével kapcsoltak hozzá jelentéseket. Ez sosem fordítva történt, hogy valaki elképzelt valamit, és akkor fizikálisan létre jött egy fizikai objektum.)

Szóval az, hogyha valakiben megszületik a gondolat, az nem jelenti azt, hogy annak helye is van a rendszerben. Ez így, és ilyen formán nagyon félre vezető, és egyben valótlan is.

Ugyanis a lélek célja, energiája, csak akkor tud a rendszerben megvalósulni, fizikálisan is jelen lenni, ha azt a lélek a lélekkapcsolódásai által létre is tudja hozni. Vagy egyedül saját energiája által, vagy más lelkekkel együtt, közösen együttműködve, fizikális megvalósulást létre hozva. Valakinek a vágya, ha megjelenik a rendszerben, az nem jelenti azt egyértelműen, hogy a dinamikai rendszerben létjogosultsága is van. Sőt.

Mi ennek az oka?

Az energiaáramlás fenntarthatatlansága miatt a rendszerben nem tud megmaradni az indítás. Fizikálisan egyszerűen nem tud megmutatkozni a rendszerben, és ezért mások nem is tudnak megfelelően kapcsolódni hozzá.

És ennek az eredménye az lesz, hogy ha valaki mégis erőlteti a gondolatot, akkor még több energiát von el magától és a rendszerből is. Ezáltal hátráltatva az energiaáramlást. Akadályozva a többi lélekfolyamatot. Sokszor létrehozva egy nagyon kibillent állapotot.

Sok ilyen, és ehhez hasonló eset figyelhető meg a világunkban. Sőt biztos vagyok abban is, hogy sokan át is éltek már ilyen hatást, amit maguk sem tudtak még megmagyarázni önmaguknak. Csak azt érezték, hogy a másik szívja el az energiát, az energiájukat.

A Sötét Hold Lilith esetében, azaz a Dark Moon Lilith esetében hasonló a folyamat. Nem volt valós a felfedezés, és mikor a tudósnak be kellett volna látnia, hogy a megfigyelése nem volt helyes, helyette álnéven megerősítette újra. Azóta se tudja egyetlen obszervatórium sem megerősíteni a hipotetikus pontot. Még pedig azért nem, mert nincs. Nem létezik. Nincs helye a dinamikai rendszerben, se funkcionálisan, se fizikálisan.

Tamáskovits Gyula így nyilatkozott a Sötét Hold Lilithről:

“1898-ban Dr. Georg Waltemath hamburgi csillagász 1897-es elbeszélésekre alapozva azt állította, hogy a Földnek létezik az ismerten kívül egy második holdja is, ami az általa megadott időpontban látható is lesz, amint átvonul a Nap korongja előtt.

Több obszervatórium is megállapította, hogy nem így lett, nincs második holdja a Földnek. (Waltemath napfolt tevékenységet vélhetett objektumnak.)

Ennek ellenére 1918-ban egy Sepharial álnéven publikáló asztrológus, Walter Gornold kijelentette, hogy Ő látta a második holdat átvonulni a Nap előtt, és elnevezte Sötét Hold Lilithnek.

(Az 1898-as baklövése után Waltemath még elő állt egy harmadik hold létezésével is, amit ugyanúgy nem találnak a mai napig, mint a Nap és a Merkúr-pálya közé feltételezett Vulkán bolygót.)” 2022 Asztrológusok csoport

A Sötét Hold Lilith vagy más néven Dark Moon Lilith nem létezik. Ha létezne, akkor az évek folyamán már igazolták volna. Azonban ezt senki nem tette meg.

Magyar tudósok megerősítették 2018-ban, hogy a Földnek van egy második Holdja, amely a Kordylewski-porhold. Erről viszont azt kell tudni, hogy 60 fokos állandó szögben helyezkedik el a Holddal, mivel egy Lagrange-pontról van szó. Az L5-ös pontról.

Félreértések elkerülése végett, ez az újonnan megerősített “Hold” még csak véletlenül sem egyezik a Waltemath által felfedezett Holddal. Olvasni róla itt lehet: link

Persze akkor közelíthetnénk a témát úgy is, hogy melyik lehet az a pont, amely a mitológiailag leírt pont lehet mégis. Melyik az a dinamikai pont, amely fizikálisan visszatükrözné a Sötét Hold Lilith jelentését.

Idéznék egy Sötét Hold Lilith szakértőtől:

“A Sötét Hold a Lilith-mítosz középső, legfájdalmasabb mozzanatát írja le, amikor az Ószövetség első asszonya úgy dönt, nem viseli el sem a megaláztatást, sem a visszautasítást, ezért magára veszi Jahve átkát, önként elhagyja az Édenkertet és száműzetésbe vonul. A Sötét Hold az átok magunkra vételét szimbolizálja a születési képletben, s ha prominens, bizonyosan megéltünk ilyesmit. Dacot, erőt, és végzetes kitartást egyaránt jelképez; olyan helyzeteket ír le, amely során elhagyjuk a biztonságot jelentő közeget, mert nem maradhatunk tovább, és az sem érdekel bennünket, ha ezért mások megátkoznak.” Griga Zsuzsanna 2019 Transzcendentális Asztrológia

Ha funkcionálisan nézem a lélekfejlődést a saját ciklikussági folyamatában, akkor bizony a léleknek nincs szüksége arra, hogy magára erőltessen bármit is. Szabad akaratából eldöntheti, hogy a lehetőségeihez mérten milyen döntést hoz, milyen fizikai megnyilvánulást tesz, mi az amit befogad és elutasít. És a lélekfejlődési folyamatban nem is kell ezt megtennie senkinek sem. Egyedül egy dolgot kell megtennie, még pedig szembe nézni önmagával, szembe nézni a tudattalan folyamataival, amivel önszabotálta magát, és másokat is, és aminek köszönhetően oda jutott, ahol jelenleg van, ahol a fájdalmat átéli. Ahol a fájdalmat át kell élnie, és ahhoz, hogy lelkileg kiegyenlítődjön, egyensúlyba kerüljön, fel kell vállalnia a terhet, amely ahhoz szükséges, hogy újra egyensúlyba kerüljön.

Ráadásul, ha az összes lélekfejlődésre szeretném az analógiát ráhúzni, akkor nem mindenki életében van olyan lélekfejlődési folyamat, amelyben a léleknek rá kell döbbennie, hogy kihasználták, elvették az energiáját, amit ő önként adott oda. Azért adta, mert úgy gondolta, hogy a fizikai kapcsolódás kölcsönös érzelmi energiaáramlást is jelent egyben. Azaz ha ezzel valaki szembesül, azaz a saját tudattalan érzelmi folyamataival, azt nem ez a pont fogja megmutatni. És az pedig egyszerűen teljesen életképtelen, hogy ha valaki felismeri, hogy kihasználták, akkor még ezek után is felvállalja azt a terhet, ami nem az övé. Ezzel konkrétan megölve saját magát. Hiszen ha a lélek energiát ad olyan folyamatokba, amelyek nem az övé, egyszerűen oda adja az energiáját másnak, hogy más tudjon belőle létrehozni dolgokat, akkor azzal egyszerűen a fizikai testéről mond le. Önmagát öli meg. Hiszen ha a léleknek nincs energiája, akkor nem tud másokhoz kapcsolódni, nem tud létezni, nem tud energiafolyamatokban részt vállalni. Egyszerűen nincsen helye a dinamikai rendszerben. (És nem csak azért, mert nincs teste, hanem azért is, mert a lélekfolyamata sincs, a léleknek nincs energiája.) Ezt én úgy hívom, hogy tudatos halál. Nem öngyilkosság, hanem a lélek tudatosan hagyja, hogy mások teljesen kiszívják az energiáját. Azonban tapasztalatból mondom ha valakinek a rendszerben helye van. Akkor tudatosan nem tud belőle kilépni, mert sosem fog eljutni arra a pontra, ahol az energiáját elveszik. Mert mindig lesz az aki visszatölti. És két ember esetén, ha csak ennyien vannak a rendszerben, akkor a másiknak kell. Persze csak akkor, ha az a másik ember olyan dolgokat szeretne létre hozni, amire egyedül alkalmatlan. Ha megmarad magában, akkor nem lesz szüksége a másikra. Azonban mivel energiát már elvett, így előbb utóbb be fogja látni, hogy csak az ő energiája nem elég, és már az se, amit erőszakkal elvett. Mert az nem termelődik újra.

Plusz a lélek miért akarná büntetni magát, és miért akarna egy legfájdalmasabb mozzanatot átélni? Ráadásul olyan sokszor. Hiszen ha nézzük ennek a hipotetikus pontnak a mozgását, akkor igen gyors mozgással rendelkezik. A Holdnál lassabb, de hozzá áll a legközelebb. Én senkinek nem kívánnák ennyi fájdalmas mozzanatot, mint amennyit ez a pont jelenthet a képletben mindenki számára. És ha már egy pontot behelyezünk a rendszerbe, az mindenkire hatással van, nem csak bizonyos emberekre.

De nézzük pontosabban a történteket azaz az asztrológus képletét, milyen indításai voltak:

Sepharial képlete, ami elérhető:

Nézzük az alap érzelmi indítást és a tudattalant. Jól látható, hogy a Vízöntő jegyhelyzetben helyezkedik el Sepharial képletében az Éva pont közép és igazi értékkel is. A sáv is kicsi ebben az esetben csupán 4 fok.

Ami azt jelenti, hogy tudattalanul, ösztönös viselkedésében ennek a léleknek a ciklikussági folyamataiban, ha az élete folyamán olyan környezeti hatások érik, amelyben a vágyait nem tudja elérni, akkor tudattalanul olyan energia folyamatokba megy bele, amelyben elveszi az energiát, ahhoz, hogy a lelke ki tudjon egyenlítődni, azaz újabb és újabb ciklikussági folyamatokat tudjon indítani. És mivel ez az energia nem elérhető számára a ciklikussági folyamataiban, így mástól veszi el, másoktól akarja elvenni, a rendszerbe bele erőltetve akarja elérni az önös vágyának megvalósulását. Amit egyébként elérhetett volna úgy is, ha azt létre tudta volna hozni, azonban ehhez kellett volna a külső pályán lévő dolgokat meglépni, a kapcsolódásai által létre hozni azokat a képességeket, amik kellettek ahhoz, hogy el is érje azt a lélek, ami a célja lett volna a ciklikussági folyamatában. És mi ezt már tudjuk, hogy az bizony nem az, mint amit el akart hitetni másokkal, vagy egy másik ember elméletét el akarta fogadtatni másokkal.

Halak Chiron esetén ugye sokan gondban vannak, hiszen magát a Halak analógiát nem értik. Sokszor egy megmagyarázhatatlan energiával azonosítják. De valójában a Halak energia is megfogható. Nem más mint az egység. A dinamikai működés, amelyben “mindennek” meg van a helye, “mindennek” meg van a funkciója, a működése és a szerepe, kivéve annak, ami nem a dinamikai működésnek a része. És ha valami nem a rendszerbe való, akkor az egyértelműen nem lesz visszaigazolható. Csak abban az esetben, ha valaki önbeigazolja magát. De ebben az esetben egy önbeigazolásról beszélünk egy erőltetett EGO-ról, nem pedig a dinamikai rendszer visszaigazolásáról.

A Halak Chiron, azok az emberek, akiknek ilyen energiára van szükségük, mindig a külvilágból nyerik az energiájukat. Legtöbbször a dinamikai rendszerből, vagy egy erős Halak energiával rendelkező személytől, aki energiát ad a másik személynek. Az ilyen emberek a dinamikai rendszer visszaigazolását keresik, mert csak így kapják meg a visszaigazolásukat. Vagy ugye a mostani korokban az asztrológia rendszerén keresztül próbálják az önbeigazolásukat visszaigazolni, ami szintén nem helyes.

No de elkanyarodtam egy picit a témától. A lényeg, hogy Sepharial a dinamikai rendszerben, azaz a Naprendszerben kereste a beigazolást, hogy az amire vágyik a lelke az létre jöhessen. Megkapja azt az érzelmi beteljesülést, amelyben ő vezető szerephez jut, amelyben visszaigazolódik a zsenialitása, és a titok, amelyet ő fedezett fel. Ebben az esetben 8-as Oroszlán Fekete Hold Lilith energia, az beteljesüljön a valóságban is. Azonban mivel ezt nem tudta a valóságban elérni, hiszen a pont, amit felfedezett nem létezett, így tudattalanul a 2-es Éva pontján lévő energia nyilvánult meg és vezetődött ki fizikálisan. Kitűnt. És mivel fizikálisan a kivezetési csatornája Sepharialnak Skorpió-Bika vonalon található, így bizony ezek, ezen a témakörön nyilvánultak meg. Skorpió (titok) Bika (fizikai megvalósulás) És mivel egy energia elvételre épült az energia áramlás, így nem az egységet erősítette, hanem csak magát a személyt.

Így már látható és érthető, hogy Sepharial valóban egy olyan dolgot tett, amellyel megvezetett más embereket, csak azért, hogy a saját lelkének érzelmi egyensúlyát fenntartsa, hogy energiához jusson. És azok az emberek, akik ehhez az energiához akarnak kapcsolódni, egy tudattalan, ösztönös energiához kapcsolódnak. ( És fontos nagyon sok felvilágosult embernek is megtanulnia most már, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen energiához kapcsolódik. )

És mivel nem a saját működésükből származik az energia, még arra sincs lehetőségük, hogy önismerettel, vagy a dinamikai folyamat kapcsán észre vegyék, hogy az energia hamis. Amely csak azt szolgálja, hogy egy kiegyenlített állapotot tartson fel, és ahelyett hogy kölcsönös lenne az energia áramlás, csak újabb és újabb energiát követel meg attól a személytől, aki az energiához kapcsolódni szeretne.

Következésképp:

Én ezt az energiát elutasítom, magát a pontot is és a mitológiai jelentést is. Ugyanis a lélekfejlődésekben nem szükséges pont, ráadásul lélekfejlődési ciklusokban nem is szabad használni. Véleményem szerint a mai kor embere, ahogy Lilithet értelmezi, az elavult. Csak a negatív értelmezését kezeli, csak azt látja a mostani értelmezés, hogy egyedül egymagában hogyan működteti az energiát a lélek, ráadásul egy energiát vesztett állapotban.

Pedig maga a Lilith energia nem erről szól.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!