“Egy igazi harcos tudja, hogy a háború csak veszteséget hoz, így amíg lehet kerüli. A harcos nagysága nem attól lesz, hogy bebizonyítja erejének nagyságát. Az mindenki számára egyértelmű, hiszen békét fenntartani nagyobb erőt igényel, mint háborút szítani.”

“Bűnbakot keríteni egyszerűbb, mint felelősséget vállalni, annak minden terhével.”

E nagyvilágban a magyar megveti lábát. Nem tétovázik.

A nemzet, aki képes annyi nemzet között élni, megtartva nemzeti tudatát. Ha hív a hazád, felelsz, de csak akkor ha igaz a szó, ami hív.

Kevés más nemzet érti, mit jelent magyarnak lenni, magyar nemzeti tudattal létezni, erőt meríteni a magyar történelemből, mondákból, hitvallásból. Erőt meríteni a múltból, amely nemzedékek óta formálja azt az egységet, amelyet alkotunk és képviselünk. (Nyilas analógia)

Ugye:

  • Nem minden arany ami fénylik.
  • Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
  • Sok beszédnek, sok az alja.
  • Bolond lyukból bolond szél fúj.
  • Minden csoda három napig tart.
  • Az ellenségemnek sem kívánom.
  • Eső után köpönyeg.
  • Amit főztél, edd is meg!

A déli harangszó, ami a mai napig hirdeti Nándorfehérvár dicsőségét.

Az előző Uránusz Jupiter együttállás a Bikában

A második világháborúról az ember nem szívesen beszél. Olyan szörnyűségek sorozata indult el abban az időszakban, amire emlékezni csakis okító jelleggel érdemes. 1941. május 7-én állt együtt az Uránusz a Jupiterrel a Bikában. 83 évvel ezelőtt.

Ebben az időszakban 1941. április 11-én csatlakozott Magyarország a 2. világháborúhoz, annak okán, hogy visszaszerezze azokat az elvett területeket, amelyeket erőszakkal vettek el Magyarországtól, és a mai napig fájó pontja a magyaroknak. 1920. június 4.

Félnünk kell egy újabb háborútól, esetleg egy újabb rossz lépéstől, amelyet az országot irányító emberek hoznak meg?

Tekintsük át a múltat és a jelent, hogy ráláthassunk a jövőre.

Az 1941-es Uránusz Jupiter Bikában együttálláskor, Mérleg északi csomópont és Kos déli csomópont helyzet volt. Az érzelmi tengely Bika Lilith és Skorpió Éva. A Szaturnusz, Nap, Vénusz, Merkúr együttállás közelében helyezkedett el a Bika Lilith. Egy zsúfolt találkozó volt a Bika jegyben. Amely kvadrát kapcsolatban volt a Vízöntő Marssal és szextil kapcsolatban a Neptunusszal, és kvinkunksz kapcsolatban volt a Mars és a Neptunusz, amely egyébként retrográd mozgásban volt.

Borítékolható volt a bukás, a veszteség. A skorpió Éva pont a skála egyik oldalán hozta a teljes átalakulás ösztönös tudatalatti lehetőségét és viselkedési mintákat, míg a skála másik oldalán a fixált érzelmekbe való belepusztulás, kegyetlen kínokat. És attól függően, hogy a Rák Chiron tekintetében a közösségek mennyire voltak energia vesztett állapotban, azon dinamikai lefolyásokban vett részt.

Mondanom sem kell, hogy egy szeretetben, érzelmektől mentes, érzelmileg megtépázott, és érzelmi szegénységben a világ az országunk energia vesztett állapotban nem volt képes kiegyenlíteni az őt érő hatást.

Bosszúra vágyott, vissza akarta kapni azt amitől megfosztották? Az érzelem az állapot jogos volt? Erős volt a kényszerítő erő?

Sosem ez a kérdés ebben a helyzetben. Sosem ez alapján kell dönteni. Ezek a dolgok és dinamikai lefolyások csak az érzelmi játszmákat erősítik, a játszmát, amelyben védekezni vagy támadni kell. Nincs lehetőség a stabil kilépésre. És nincs lehetőség a győzelemre sem. Mert egy érzelmi játszmában energia pazarlódik, energia használódik fel teljesen felelőtlenül, amely csak azt szolgálja, hogy a felek kierőszakolják azt, amit úgy éreznek jogosan követelnek maguknak, és közben kiüresednek. És az ő nézőpontjukból jogos is lehetne a követelés. Ha csak az ő nézőpontjukból közelítenénk és látnánk a helyzetet. Azonban nem egy folyamatról van szó, hanem egy dinamikai ciklusfolyamatról. Ki kell mondanunk, hogy azért történt ami történt, mert nem volt meg az egyensúly, nem volt meg az energia, amiből meríteni lehetett volna, amiből merítve ki lehetett volna egyenlíteni azt az erős negatív energiát, ami képződött.

És senki nem látta meg, nem akarta meglátni azt a tudatalatti, negatív viselkedési mintát, amely ahhoz a helyzethez vezetett ahova vezetett.

Vágyni valamire és küzdeni érte sosem vétek. Azonban ha csak egy látszat alapján teszi valaki vagy akár egy nemzet, akkor az sosem fog létre jönni.

Mondhatunk akármit, de nem volt meg az egység, nem volt meg az érzelmi kötelék, nem volt meg a testvériesség, az érzelmi összetartozás, amely valaha is valóságosan meg lett volna. És így nem volt más az egész, mint egy erőszakos viselkedési minta, amely csakis polaritást, hozott létre. Ahogyan az emberiség is hiába hangoztatja ártatlanságát, csak érzelmi játszmát tudott létrehozni. Az érdekek mást kívántak. Aminek mindig valaki a kárát látja, ugyanis a rendszer dinamikailag kiegyenlítődik, vagy így vagy úgy, de kiegyenlítődik. Még akkor is ha energiapazarlás történik és senki nem kapja meg azt amire vágyik, mert nem tudja létrehozni a valóságban.

Ez volt a MÚLT, és nézzük a jelent. Szerencsére vagy nem szerencsére, de a dolgok nem ismétlik magukat, hanem ciklikusan építkeznek egymásra a folyamatok. Energiák szöknek, pazarlódnak, termelődnek, a dinamikai folyamatok révén, amelyet szabad akaratából a közösség hoz létre, vagy éppen az ország irányítása, a hatalmi rendszerek. Amelyek szintén tudatalatti viselkedési mintáktól, negatív viselkedési mintáktól nem mentesek. Hogy valaki hajlandó e észrevenni ezeket a negatív viselkedési mintákat, és helyesen fellépni az attól függ, hogy van e energiája.

A Chiron a Kosban halad, amely az együttállás ideje alatt a Vénusszal fog együttállni és 150 fokos kvinkunksz kapcsolattal fog kapcsolódni a Mérleg Holdhoz. Az érzelmi tengely Lilith pontja a Szűzben, míg az Éva pont Halakban a Mars és a Szaturnusz között.

Hogy lehet e ebből bajunk? Igen. “Balsors akit régen tép”

Ugyanis a sors nem tép senkit, csak azt aki érzelmi játszmában ragadva védekezik vagy támad. Visszaköveteli azt amit jogtalanul vettek el tőle, pedig valójában nem is lett volna képes arra, hogy fenntartsa a helyzetet. Ha fent tudta volna tartani, akkor másokkal együtt tudott volna működni. Azonban a monarchia mindig is csak eszközként használta népünket, így eszközként is kezelt, és ez most sincs másként. “Védd meg a tieidet.” Mi nem tartozunk közéjük, megtűrnek míg hasznukra vagyunk, de sosem nyújtanak segítő kezet. Nincs okuk rá, hisz mi magunk ajánljuk fel, hogy eszközük leszünk.

NEM KÖVETELNI KELL. Hanem létrehozni.

A Szűz Lilith hozza a vágyat a fizikai megvalósulás létrehozásának, amely elismeri az erőszakosságot, amely kiegyenlíti a számunkra okozott veszteséget.

Tudatalatti viselkedési mintában pedig hozni fogja azokat a sors szerű tudatalatti viselkedési mintákat, amelyeket egy nemzet megtanult. Ha veszély van, harcolni kell, ha bizonytalanság van hadakozni kell, ha oldalt kell választani, akkor választasz, ha nincs jövő, akkor akár erőszakkal is, de védelmezni kell. Viszályban még nagyobb viszályt szítani, nagyképűen lenézni. Kioktatni, jobban tudni, véleményt formálni, csak hogy hallhasd a szavad. Tudatalatti viselkedési minták, amelyek a dinamikai folyamatokban létre hozzák a polaritást és az érzelmi játszmát. Amelyre a személy nem lát rá, de mégis önszabotálóan teszi. Védekezik.

Miért is? Mert egyszer már megtörtént? Mert most borítékolhatóan ugyan az fog megtörténni?

Igen, ha védekezel, ha bele mész a játszmába, valóban újabb energiaveszteség fog bekövetkezni, de nem azért, mert ez volt megírva, hanem mert egyből védekező vagy támadó állás alakult ki, amely kimondatlanul hozza a kiegyenlítődést.

Ráadásul a Merkúr retrográd állásban. Hiába magyarázkodsz, nem kapod meg, nem kaphatod meg, mert ez belső folyamat, még ha együtt is éreznek veled, sohasem fogják kimondani.

Így aki most jelenleg arra játszik, hogy bűntudatot ébresszen a történtek miatt, az csak újabb érzelmi játszmát fog generálni. Szóval kicsit sem lesz mentes ez az időszak azoktól a védekezési és támadási reakcióktól, amely a sorsot használja fel annak érdekében, hogy fizikális vágyait létrehozhassa, hogy megkapja azt a cselekvést, amelytől azt reméli, végre egyensúlyba kerül, amellyel visszakapja azt amit elvettek tőle.

Ilyen megközelítéssel sosem tud létrejönni a kiegyenlítődés, és nem is fog.

Alapjáratban véve a Jupiter Uránusz a Bikában analógiája hordozza az anyagi világ új nézőpontjainak fejlődését, bővülését. Azonban a fejlődés a kívánt folyamat, csak akkor tud létre jönni, ha a dinamikai folyamatban részt vevők képesek az együttműködésre. Az Uránusz Jupiter együttállás egy fizikai, környezeti hatás, de hogy ebben a fizikai hatásban milyen érzelmi mozgató rugók vannak, ezek fogják valójában meghatározni a lefolyást. (Egy folyó áradás hozhatja a katasztrófa megélését, de ugyan akkor hozhatja a tápanyag megérkezését az új terméshez, a gazdagabb terméshez.) Érzelmi állapot, tudatalatti folyamatok, szokások egyvelege, amely alkotja a folyamatot.

De ez csak akkor látható meg, ha az ember a közösség képes meglátni a másik érzelmi indítékait, a tudatalatti viselkedési mintáit, és képes meglátni a másik fél negatív lehúzó viselkedési mintáját. Ugyanis ha az ember meglátja a másik fél negatív viselkedési mintáját, akkor pontosan látja azt is, hogy az együttműködés minden formája lehúzó energia pazarló lesz. És a jelenét csak az fogja szolgálni a dinamikai folyamatban, hogy a másik fél illúziója fennmaradhasson.

És ha ezt valaki meglátja, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy a sorsot ő maga irányítja. A tudatalatti cselekvései, és tanult tudatos cselekvései hozzák létre azt amiben benne van. És a tudatalatti cselekvéseket lehet formálni.

Az hogy kikkel vagy körülvéve, azt nem befolyásolhatod, oda születtél ahova, azonban hogy kivel milyen kapcsolatban vagy, hogyan viszonyulsz, az bizony tőled függ. Hogy milyen folyamatokban vagy benne az tőled függ. Hogy te fizetsz meg mások látszatának fenntartásához, az tőled függ. El lehet engedni, vagy létre lehet hozni azt az állapotot, amelyben nem kérdés, hogy a projektálás milyen irányú.

Azért tegyél valamit, mert egyébként is meg tudtad volna tenni, vagy létre tudtad volna hozni mások segítségével, mert ők is támogatni akarják a folyamatot. És nem puszta bűntudatból, érzelmi kiegyenlítődésből, hanem mert ők is kapnak a folyamatból, nem azt amire neked van szükséged, hanem azt amire neki van szükségük szintén nem azért hogy látszatot tartsanak fent. És ez úgy tud létrejönni, hogy együttműködnek, nem úgy hogy közösen elvesznek.

Szóval de lehet simán háború, ha valaki még mindig a múlt fogságában ragadva vissza akarja kapni erőszakkal, aminek létrehozására nem képes és nem is lett volna képes létrehozni, és ez nem csak a magyarokra vonatkozik, bárkire aki ebben az érzelmi játszmában ragadva él.

A Kos északi csomópont és a Déli csomópont visszahozza és fordítja a pólusokat. A kapcsolódás ugyan az, az érzelmi vágy ugyan más irányt vet, de kapcsolt a ciklikusság és a dinamikai folyamat. Az érzelmi kibillent állapot adott, az érzelmi szükséglet még mindig meg van.

Valóban “Megbűnhődte már e nép a múltat és a jövendőt”, vagy sohasem volt erre szükség. Mert nem kellett volna mit megbűnhődni.

Vajon eljön az a kor, amelyben nem kell az érzelmi játszmában részt venni, vagy ha részt is veszünk benne, úgy veszünk részt benne, hogy nem kell a kiegyenlítődés, mert alapjáratban rendelkezünk azzal, amit kínálnak nekünk. És az érzelmileg stabil állapotban meg tudjuk látni azt a nézőpontot, amellyel valóban növekedni tudunk, mert az energia pazarlás helyett oda rakjuk az energiát, amellyel még több energia hozható létre.

És a Mérleg Hold Bika Uránusz egyértelműen hozni fogja ezeket a helyzeteket, és azokat a sorszerű dinamikai folyamatokat, amelyben meg kell látni a másik érzelmi törekvéseit, tudatalatti mintáit, és a negatívan működő érzelmi játszmáit.

Amely által az erőszak elkerülhetővé válik, és a cselekvés valóban elhozza az örömforrást.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!