Végre elérkezett a Tavaszi napéj egyenlőségnek az ideje. A Tavasz pont asztrológiailag az új évet az új év kezdetét jelöli. Az ekliptikai égkörön a KOS csillagkép ekkor kezdődik el, és megindul egy új cselekvési ciklus. Az új esztendő ünneplésekor, azaz Szilveszterkor, még csak a tervezésé volt a főszerep, most már lehet indítani is a cselekvéseket.Persze sokan ezt is vitatják már…És most szeretném kicsit tágítani mindenkinek a világunkról alkotott képét, hogy szélesebb körben lássa az asztrológiai rendszert, habár ezt annak idején mindenki tanulta földrajzból 🙂 Szóval, igen csillagászatról és matematikáról lesz szó, rendszerekről, amelyben olyan összefüggések vannak, amelyek alátámasztják egymást, nem pedig spirituális ködképekről…Az asztrológiai rendszer az ekliptikára épül. Azért épül az ekliptikára, mert a Föld a Nap körül kering. Az életadó Nap, amely a naprendszerünk középpontja, és ami körül keringenek a főbb égitestjeink. Ez az ekliptika állandó. Nem fog elmozdulni, hiszen a Föld egy meghatározott pálya síkon mozog a Nap körül és egy darabig ez biztosan így lesz. A Nap az állandó a dinamikai rendszerben, az asztrológiában is. Persze igen mi nem a Napon élünk, így az őseink mindent a Földről figyeltek meg és a Földhöz képest viszonyították a többi dinamikai pontot. Hiszen mint környezeti hatás hatott rájuk a Nap is, és bizonyos viselkedési mintákat fedeztek fel önmagukban az emberek ezen környezeti hatások révén. Ezért is kettős a rendszer. Az alapja a Nap, de a viszonyítási nézet a Föld. És ebből a kettős látásmódból, azaz kettős viszonyítási alapból jönnek a bonyodalmak. Tehát a Föld nem csak egyszerűen kering a Nap körül egy adott pályasíkon, hanem ferdén forog a saját tengelye körül is , amely mozgásba a Hold is becsatlakozik, amely egyébként szintén hatással van a Földre ( Nem egyszerű a dolog.) Mert hogy a Nap hatással van a Földre és a Holdra is, de ugyan akkor a Földre hatással van a Hold is, és ugye a Holdra is a Föld. És ezek a hatások eléggé látványosak. De a többi elem is ugyan úgy hatással van egymásra, csak éppen nem ennyire láthatóan, mint az előbb említett példában, hiszen messzebb vannak a rendszerben a Földtől.De térjünk vissza a tavasz ponthoz.A Föld egyenlítője, azaz az égi egyenlítő nem egyezik az ekliptikával 23,5 fokot zár be. Ennek következtében a Föld amolyan kúpolási mozgást végez a tavasz pont fixálási nézetéből.És ki gondolta volna, hogy a tavasz pont ezért ilyen megfoghatatlan 🙂 Mármint azoknak, akik nem értik az égi dinamikát, és bele kutyulnak a dolgokba mindent. Ehhhh meghalják a Halak szót és elindul itten a nagy SPIIIIRITUJALITÁS ész nélkül, azaz a saját énképükből, meg minden más nélkül… csak úgy érzésre… ja meg ha meghallják a Vízöntő szót, ami van is meg nincs is… mert hogy ha realisztikusan nézzük a csillagképeket, akkor nem is akkorák, mint amit jelölünk a rendszerben… szóval nem egyszerű a történet, főleg ha spirituálisan nézzük a témakört…Szóval…A tavasz pont az ekliptika és az égi egyenlítő metszés pontja.És amikor ezt éppen felfedezték, kiszámították és a köztudatban is elterjedt, ugye Hipparkhosz idejében, akkor ez a fiktív pont, pontosan a KOS csillagképbe esett. A tavasz pont lett az alapja az időszámítási rendszernek, a Gergely naptárnak, amit a napjainkban is használunk. Egyszerűen azért, mert a nappalok és éjszakák ebben az időpontban egyenlőek voltak és mindig eljött az a nap, amikor a nappalok és éjszakák ideje egyenlő lett. Mekkora galibát okozott a Föld forgástengelye, ez a kis eltérés, és mennyi minden alakulhatott ki, ezen eltérés miatt… Mert hogy azzal, hogy az ekliptika és az égi egyenlítő nem egyezik, kialakulhatott az élet a Földön. Jó mondjuk ehhez sok minden más is kellett, mint a Nap, Jupiter, Plútó, Uránusz, üstökös stb. Sok minden van a világűrben, ami hatással van ránk… Ok, teljesen valós érv, hogy nem mindegyik van hatással ránk emberi léptékben. Tehát mivel a Nap nem mindig ugyan azt a területet sütötte állandóan, hanem egy bizonyos szögsíkban érte a napfény a Földet, ami ráadásul még változott is a forgástengely mozgása miatt. Ennek következtében kialakulhattak a korszakok, mint a jégkorszak, özönvíz, globális felmelegedés.Na de a lényeg, hogy a Föld forgástengelye miatt a tavasz pont precessziós mozgásban van. Ciklikus precessziós mozgásban. Konkrétan mindig 25920 év alatt tér vissza a tavasz pont ugyan oda.IGEN. 72 év alatt tesz meg egy fokot. Azaz összesen 25920 évre van szükségünk ahhoz, hogy ugyan arra a kozmikus pontra térjünk vissza a Földről tekintve a dolgokat, azaz a dinamikai rendszert.No már most ha, egy matematikai számításban az egyik pont állandó, de a másik pont változik, akkor az eredmény változni fog, olyan mértékben, ahogyan a változó érték változik.És ezért beszélnek páran precesszióról, és arról, hogy a tavasz pont a Halak csillagképben helyezkedik el most jelenleg.Ami ugye csak azt jelenti, hogy a metszéspont esik a Halak csillagképbe, és ugye folyamatosan vándorol hátrafelé.De ez nincs hatással az asztrológiára.Hogy miért?Először is, mert ahogy az elején mondtam, az asztrológia a Nap köré épül, a naprendszer dinamikai folyamatait és hatásait vizsgálja, a képpen, hogy az életre milyen hatással van ez a dinamikai rendszer, persze a Földről tekintve.Másodsorban, ez a precessziós hatás, emberi életekben mérve csekély jelentőségű, ahogy írtam már 1 fokot tesz meg 72 év alatt. Azaz ez az idő nem emberi életben mérhető, hanem nemzedékekben, és még ezen időkön is túlmutat, inkább evolúciós léptéket mutatva, amelynek a kezdete ott kezdődött, hogy az őstengerekben a részecskék összeálltak és létre jött egy szerves elem létre jött az élet.És ahogy említettem már az asztrológia rendszert a Földről tekintjük. Az asztrológia rendszer úgy van kiépítve, hogy a Földhöz viszonyítjuk a dolgokat, de a dinamikai rendszer középpontja nem a Föld, csak az emberé.Tehát ha azt nézzük, hogy evolúciós viszonylatban a Halak csillagkép energiai sajátosságait éljük a tavaszpont mostani helyzete miatt, akkor az egy helyes megállapítás.Ha azt nézzük, hogy az ember, mint külön álló kis darabkája ennek a rendszernek, mi célt szolgál a dinamikai rendszerben, azt az asztrológiai képlete meg fogja mutatni, a most használatos asztrológiai rendszer által. Nem pedig egy tavaszponthoz igazított rendszer által. Mert hogy az élet ugyan a Földön alakult ki, de nem önmagában tudott kialakulni, hanem azért, mert egy dinamikai rendszernek a része. Tehát a teljes dinamikai rendszer fogja megmutatni mit kell tennie a sok én között a személynek, mi a jelentősége az életének, milyen hatások hatnak rá és ő milyen hatással van a körülötte lévőkre ( Ugye nem csak a Nap van hatással a Földre, hanem a Hold is, itt egy összetett kölcsönhatási dinamika figyelhető meg). ÉS egységesen milyen hatással vannak egymásra a kisebb ének, mint a nemzetek és stb. Lehet ezt még fokozni addig, hogy a Föld teljes élővilágát vesszük egy egységnyi résznek.És ha azt nézzük, hogy a dinamikai rendszerünk mi célt szolgál… na hát azt nem nézzük, mert nem tudunk a Föld nézőpontjából és viszonyítási nézetéből kilépni. Az ember mindig is a Földről fogja tekinteni magát, nem pedig a dinamikai rendszerben fogja megkeresni a helyét és viszonyítási alapként úgy igazodni és megtalálni önmagát.Ugyan néhány film már pedzegette ezt a témakört, de hagyjuk…A mai kor embere magából indul ki, és eszébe se jut, hogy létezhet más nézőpont…Talán majd egy másik evolúciós korszakban… végülis 25920 év alatt csak történik valami, ami elhozza ezt a nézőpont változást…Szóval erről van szó. És személyes léptékben mindenkinek Boldog Új Évet. Amelyben érdemes elindítani ismét egy új cselekvési sorozatot, amely generációkra nézve is hatással lehet másokra, de önmagadra is. Hiszen az életed, azaz 1 életed, amelyben meg kell tapasztalnod dolgokat, amelyben érzelmi folyamatokban veszel részt, és dinamikai érzelmi folyamatokat indítasz mások irányába is, amelyben kialakítasz egy tudatossági szintet és amelyben olyan hatásmechanizmusokat indítasz el, amelyben másokra is hatással vagy nem csak önmagadra, azt érdemes megélni, hiszen ez a szereped a rendszerben. És van aki nem csak pár emberre, hanem egész generációkra is hat. És van hogy generációk hatnak egy emberre. Mindenkinek meg van a feladata a rendszerben. És ha valaki nem veszi ki a részét belőle, vagy úgy veszi ki a részét belőle, hogy azt a kevés időt, ami jutott neki, azt pazarolja… hát… azt nem fogja ő már érezni, hiszen csak egy porszem a rendszerben… azt bizony generációk fogják megszenvedni, hiszen időléptékben nézve, így lesz hatással másokra, még ha nem is tudja…És akiben felmerül a kérdés, hogy a Föld forgástengelye miért alakult ki a dinamikai rendszerben, és miért lett eltérő a többi dinamikai ponthoz képest ( és itt nem az a kérdés, hogy azért, mert a Hold mondjuk hozzácsapódott a Földhöz, aminek következtében a Föld energiát kapva mozgásba lendült) tehát, az már nem a Földről fogja nézni a dinamikai rendszert. Nem az én lesz a nézőpontja. Mert erre a kérdésre nem innen a Földről tekintve fogjuk megkapni a választ, még akkor sem, ha csak innen tudjuk vizsgálni a dolgokat, vagy éppen csak a saját naprendszerünkből viszonyítjuk a dolgokat. Az emberre nem csak a környezet hat, hanem az ember is hat a környezetre, és ezt annyi féleképpen le lehet vezetni. A rendszer nem egyirányú.


Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!